• home
  • Actueel
  • Reminder: geef je op voor de KLC digitale infosessies & sectievergadering

Reminder: geef je op voor de KLC digitale infosessies & sectievergadering

10 nov. 2021
Graag praten wij jullie in de komende periode bij over de stand van zaken en ontwikkelingen binnen de KLC Sectie. We doen dit in de vorm van een Sectievergadering in december. Naast deze Sectievergadering zullen we ook een aantal infosessies organiseren, waarvan morgen – donderdag 11 november – de eerste zal plaatsvinden.   

De KLC Sectievergadering zal plaatsvinden op dinsdag 21 december a.s., van 10:30 tot 12:00 uur. Afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen zal dit fysiek plaatsvinden op het VNC kantoor te Schiphol-Oost. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Stand van zaken door het Sectiebestuur
4. Rondvraag
5. Sluiting

Er zijn tevens een drietal digitale infosessies gepland en wel op:
• donderdag 11 november van 15:00 tot 16:30 uur
• donderdag 25 november van 10:00 tot 11:30 uur
• donderdag 9 december van 10:00 tot 11:30 uur.

Tijdens deze infosessies zal er voldoende ruimte zijn om jullie vragen, zorgen en opmerkingen uit te spreken.
KLC leden kunnen zich opgeven voor een van de bovenstaande infosessies en/of de Sectievergadering, via deze link. Voor eventuele aanvullende vragen of opmerkingen kunnen jullie ons bereiken op sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Graag tot op een van infosessies en/of de Sectievergadering!

Cas Voskuyl & Luc van der Eijk
KLC Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA