Regulier overleg transavia

13 jul. 2017
Deze week heeft het zeswekelijkse Regulier Overleg bij transavia plaatsgevonden. Hieronder lees je een aantal highlights over onder andere creditcard perikelen; gegarandeerde verzoeken; pilot not fit to fly en (te) zware roosters.

De VNC had als punt de voortdurende perikelen rondom de creditcardbetalingen met de creditcard device van Adyen opgevoerd.

Creditcard leed
Er komen veel meldingen van niet werkende creditcard devices binnen. Alhoewel transavia achter de schermen druk bezig is met het oplossen van de problemen duurt het voor cabinepersoneel nog wel even voordat het leed geleden is. Cabinecollega’s voelen zich steeds meer opgelaten wanneer zij soms tot 10 minuten bezig zijn met een transactie die uiteindelijk dan nog niet succesvol afgerond kan worden. Zij worden er door passagiers op aangekeken en moeten steeds uitleggen dat het helaas niet goed werkt. Wij hebben de boodschap van urgentie, om het gebruik van de creditcard devices van deze leverancier zo spoedig mogelijk te staken, helder overgebracht. transavia overweegt het introduceren van andere manieren van creditcardbetalingen. Voor dit seizoen vreest de VNC geen echte verbetering maar kijken uit naar de goede oplossing.
 
Gegarandeerde verzoeken
Dit seizoen loopt het niet soepel met de aanvragen van de gegarandeerde verzoeken. De mogelijkheid voor het aanvragen van een gegarandeerd verzoek is enkele jaren geleden tijdens de cao onderhandelingen geïntroduceerd. Een fulltimer kan op jaarbasis tot vier keer een dergelijk verzoek indienen. Het betreft bijvoorbeeld een aanvraag van een VT-blok (weekend). Dit mag volgens afspraak maximaal uitgebreid worden met 6 VE zodat men een iets langer verzoek kan indienen. De VNC heeft signalen ontvangen dat het met de verlenging van deze gegarandeerde verzoeken niet goed gaat. Een verzoek voor een VT-blok is mogelijk, de verlenging niet terwijl dit volgens de cao wel een mogelijkheid behoort te zijn. De VE-ruimte kan door transavia momenteel niet meer gegeven worden en dat vinden wij zorgelijk. Het zijn soms juist de gegarandeerde verzoeken waar het cabinepersoneel naar uitkijkt om even op adem te komen. Het bedrijf zoekt uit of er wellicht te weinig rekening is gehouden met de VE mogelijkheid binnen deze verzoeken. Het is in ieder geval vreemd dat een individu beschikt over voldoende VE’s en dat de werkgever geen ruimte beschikbaar heeft om ze te laten indelen. Voor de goede orde, wij hebben het hier niet over de afwijzingen van sommige gegarandeerde verzoeken wanneer er op een bepaalde datum teveel verzoeken bij transavia binnenkomen.
 
Pilot ‘Not fit melden’op Rotterdam
De pilot is inmiddels beëindigd en men heeft ons laten weten dat er niet bijzonder veel gebruik van is gemaakt. Misschien was de periode te kort? Misschien moet de pilot voor een bepaalde periode ook op Amsterdam worden uitgevoerd? transavia denkt er over na en komt hier op terug.
 
(Te) zware roosters?
Het onderwerp waar de meeste e-mails momenteel (juni-juli) bij ons over binnenkomen is zware roosters. Als VNC weten we natuurlijk nooit hoeveel collega’s de roosters als zwaar ervaren maar we kijken scherp naar de meldingen. Gaat het om uitschieters of komt het te vaak voor? Wat vinden de collega’s die ons niet aanschrijven van hun rooster? Wij verzoeken jullie bij deze om ons goed op de hoogte te houden. Er zijn natuurlijk al voldoende signalen over afgewezen vakantie-aanvragen en VT-blokken die niet naar wens kunnen worden opgenomen. Ook onbetaald verlof wordt niet altijd even soepel verwerkt. Dit laatste heeft veelal te maken met de ingewikkeldheid op het gebied van de Wet Werk en Zekerheid waardoor de werkgever niet altijd de mogelijkheid heeft om binnen de regels aan het verzoek te kunnen voldoen. Niettemin geven de diverse signalen ons te denken en willen wij van onze leden in een vroeg stadium weten of er te zware roosters worden gemaakt. Mail ons op sectiebestuur.transavia@vnconline.nl.

Voortgang cao-overleg
Tot slot willen we laten weten dat de VNC op vrijdag 21 juli opnieuw voor cao overleg om de tafel gaat met transavia. Nadat het onderhandelingsresultaat door ons neutraal was gepresenteerd op de vele ledenvergaderingen eind mei, werd dit door de leden als te mager beoordeeld. We gaan 21 juli dus een nieuwe ronde in en houden jullie op de hoogte.

transavia sectiebestuur
 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA