Regulier overleg transavia

23 sep. 2016

De VNC heeft afgelopen week zeswekelijks regulier overleg met transavia gehad. Op de agenda stond het grote aantal afwijkingen van de cao die wij de afgelopen maanden hebben geconstateerd, de late publicatie van de 3e week van het rooster, en het niet kunnen inzetten van snipperdagen en VE's.
transavia heeft een flink aantal ca's blij gemaakt met een vast contract; zowel piek/dal als year-round. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wilde de VNC meer zekerheid voor de cabin attendants. CA's hebben dit nu gekregen in de vorm van een vast contract. Het sectiebestuur is dan ook zeer blij met het grote aantal nieuwe contracten dat is uitgedeeld.

Afwijkingen van de cao
De VNC heeft in de afgelopen maanden geconstateerd dat er regelmatig wordt afgeweken van de cao. Het sectiebestuur vind dit een kwalijke zaak en heeft transavia om opheldering gevraagd. Onderstaande lijst hebben we met transavia besproken:

Afwijking cao regel 12 uur: als dit minder is dan 12 uur, moet je van vlucht worden afgehaald. Dit is meerdere keren niet gebeurd; of de aanmeldtijd is aangepast of men kreeg een andere vlucht.
Minimale rust is 12 uur, niet minder dan dat zoals er soms tegen crew is verteld.
Heavy crew vlucht: deze is pas op een later moment heavy crew gemaakt. Dit kan niet.
Schemawijziging binnen 14 uur van een vlucht.
Schemawijziging: afwijking van de +2/-2 regel.
Meerdere keren gebeurt dat een collega een vlucht krijgt die vóór de start van standby ligt.
2 keer roosterpublicatie te laat.
Snipperdag aangevraagd voor eerste dag van een stop - voor de tweede dag wel een vlucht gekregen, maar deze voldeed niet aan de -2/+2 regel.
Standby staan op station, maar vlucht krijgen van ander station zonder dat standby is omgezet.
Bewilligingscompensatie - vaak vergeten of veel later dan 7 weken.
Meerdere meldingen binnengekregen over miscommunicatie controlplanning en crew.
Vlucht en standby wijzigingen doorgeven in het weekend.
Uit standby opgeroepen worden voor een vlucht die binnen een uur melden is.
Niet kunnen inzetten van snipperdagen


De VNC heeft het bedrijf verzocht zich te houden aan de cao. transavia heeft toegezegd om met de betreffende afdelingen in gesprek te gaan om afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Mocht je twijfels hebben over bepaalde zaken die gebeuren, laat het ons weten! Onze cao is er ter bescherming van het cabinepersoneel. Afwijkingen kunnen en mogen nooit zonder overleg met ons plaatsvinden.

Problemen met het inzetten van snipperdagen en VE-verzoeken
transavia heeft ons in juli verzekerd dat het personeelstekort in september zou zijn opgelost. Het tegendeel is echter waar; het ziekteverzuim is hoog en er zijn nogal wat verstoringen. Hierdoor blijft de extra ruimte die het bedrijf heeft voor het toewijzen van verzoeken klein. De VNC krijgt dagelijks vele meldingen van collega's waarvan het verzoek weer is afgewezen en verzoekt transavia op korte termijn om verbetering. Ook hebben wij gepleit om de snipperdagen met recht die niet ingezet konden worden, kunnen worden meegenomen met behoud van hun recht. transavia heeft echter aangegeven dat dit niet mogelijk is, maar dat zij hopen dat er binnenkort een rustigere periode aankomt waar verzoeken wel toegekend kunnen worden.

De VNC heeft samen met de OR aangegeven graag inzicht te willen krijgen in de planning voor volgend jaar, om problemen zoals deze te voorkomen. Dit zal op zijn vroegst in november plaatsvinden.

Problemen met het verspreiden van de 3e week
transavia heeft er voor gekozen om de derde week te publiceren in batches. Het IT-platform waar transavia mee werkt heeft momenteel veel problemen waardoor het niet mogelijk is om alles tegelijk te publiceren/versturen. Volgens de CAO afspraak moet het rooster uiterlijk 8 dagen van tevoren gepubliceerd worden, doch uiterlijk voor zaterdag 18.00LT. Bij de volgende roosterpublicatie zal het goed moeten gaan.

Het aanvragen van snipperdagen en andere verzoeken kan nog steeds alleen per mail worden gedaan bij de betreffende afdelingen, omdat het formulier op transnet niet meer ondersteund wordt door diezelfde server. Achter de schermen word er inmiddels hard gewerkt aan een nieuwe versie van transnet inclusief verzoekensysteem.

Samenwerking tussen transavia en Nolost Capital
transavia heeft afscheid genomen van het bedrijf Argo en heeft een samenwerking gestart met het bedrijf Nolost Capital. Dit betekent een andere, meer positieve aanpak wat betreft het ziekteverzuim. De VNC is positief over deze ontwikkeling.

Afscheid Petra de Ruiter
Vanaf 1 oktober zal Annemarie Hoogeveen de nieuwe hoofd Dienst Cabine worden voor transavia en dat betekent dat dit het laatste regulier overleg was met ons huidig hoofd dienst cabine. De VNC heeft Petra bedankt voor de samenwerking van de afgelopen jaren.

Start nieuwe CAO
Zoals al meerdere malen aangegeven wil de VNC snel aan de slag met een nieuwe CAO. De huidige CAO loopt tot en met 31 december dit jaar. De datum voor de eerste meeting staat inmiddels gepland op 26 oktober 2016. Zeer binnenkort zullen wij de brief met voorstellen toezenden. Deze brief is tot stand gekomen door voorstellen die wij van jullie hebben mogen ontvangen.

Mocht je naar aanleiding van dit verslag nog vragen/opmerkingen hebben kun je ons mailen op sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA