• home
  • Actueel
  • Rechter wijst vorderingen Stichting Cabinebelangen af

Rechter wijst vorderingen Stichting Cabinebelangen af

21 jul. 2015

De bijna honderd ex-Martinair collega's - die worden vertegenwoordigd in de Stichting Cabinebelangen - hebben ook in Hoger Beroep de rechtszaak tegen KLM verloren. Het Hof heeft de volgende uitspraak gedaan in de OVO-passagezaak van Martinair: er is geen sprake van de overname van
De bijna honderd ex-Martinair collega's - die worden vertegenwoordigd in de Stichting Cabinebelangenhebben ook in Hoger Beroep de rechtszaak tegen KLM verloren.

Het Hof heeft de volgende uitspraak gedaan in de OVO-passagezaak van Martinair: er is geen sprake van de overname van Martinair-passage door KLM op basis van wetsartikel 7:663 BW (overgang van onderneming= OVO). Alle vorderingen van Stichting Cabinebelangen zijn afgewezen en de uitspraak van de rechtbank is door het gerechtshof bekrachtigd.  Hetzelfde geldt voor de Stichting Cockpitbelangen.

Opgelucht
De VNC is opgelucht dat door dit rechterlijke oordeel de Cao voor de ruim 9000 KLM cabinecollega's beschermd blijft. Bovendien komt er een eind aan de jarenlang bergen werk die we samen met onze advocaat hebben verzet om een gedegen dossier op te bouwen en zo beslagen ten ijs voor de rechter te verschijnen.

Arbeidswaarden veiliggesteld
De VNC is in deze zaak zoals dat juridisch heet 'tussengekomen' om de doorstroom- en promotiebelangen van onze KLM leden veilig te stellen. Ook de andere KLM cabinecollega's hebben profijt van deze uitspraak, omdat de arbeidsvoorwaarden - dus geen horizontale instroom - uit de KLM Cao van toepassing blijven. Onderdeel daarvan is dat als je bij KLM begint je onderaan instroomt als eenbander. 

Functie en senioriteit ongewijzigd
De Stichting eiste namens bijna honderd ex-Martinair collega's zogeheten 'Overgang van onderneming' (OvO). Bij OvO hebben werknemers die overgaan naar een nieuwe onderneming, in dit geval KLM,  het recht om hun eigen arbeidsvoorwaarden te behouden, denk daarbij aan salaris en anciënniteit. De Stichting eiste ook nog senioriteit en functiebehoud.

De rechter heeft opnieuw geoordeeld dat bij de beëindiging van hun dienstverband bij Martinair en indiensttreding bij KLM er geen sprake is van 'overgang van onderneming' (OVO). Dit betekent dat de functie en senioriteit zoals zij die hebben gekregen vanaf indiensttreding bij KLM ongewijzigd blijven.

KLM bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA