• home
  • Actueel
  • Rechter wijst vorderingen in kort geding VNC - KLM af

Rechter wijst vorderingen in kort geding VNC - KLM af

30 jun. 2020
De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft vanochtend vervroegd vonnis gewezen. Helaas zijn de vorderingen van VNC om KLM te verplichten het lifo-principe toe te passen afgewezen. Het volledige vonnis is hier te lezen.
 
Kern van de zaak was artikel 4.3 lid 3 van de Cao. Dit artikel bevat naar het oordeel van VNC een leemte, nu KLM in deze bepaling wel de verplichting op zich neemt om het lifo-principe toe te passen, maar daarin nog niet is geregeld dat een ontslagcommissie wordt ingesteld. Om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel is dat  op grond van de wet wel nodig. VNC verzocht de rechter daarom KLM te verplichten een ontslagcommissie in te stellen en het lifo-principe toe te passen bij een naderende reorganisatie.
 
De rechter gaat voorbij aan het argument van de VNC dat artikel 4.3. lid 3 van de Cao al 40 jaar tussen partijen geldt en een bewuste afwijking is van het wettelijke systeem gelet op het bijzondere carrièreverloop in onze sector. Ook gaat de rechter voorbij aan het feit dat artikel 4.3 lid 3 uitdrukkelijk een verplichting van KLM als cao-partij en als werkgever is.
De rechter is van oordeel dat geen sprake is van een leemte in de cao waarin hij een voorziening kan treffen. Hij vindt dat het instellen van een ontslagcommissie een onderwerp is dat cao-partijen op een gegeven moment in de onderhandeling hebben laten liggen en waarover zij dus alsnog zullen moeten onderhandelen. Daarbij vindt de rechter het van belang dat KLM de bereidheid heeft uitgesproken om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel. De rechter is van oordeel dat partijen dus alsnog aan de onderhandelingstafel afspraken dienen te maken over de ontslagvolgorde.
 
Dat er in april 2020 voor de Vliegers wel een Ontslagcommissie is ingesteld vindt de rechter geen relevant gezichtspunt, nu hierover aan de vliegers in een eerder stadium wel toezeggingen zijn gedaan door KLM.
 
De vordering van VNC om de VVR langer open te stellen is afgewezen nu de rechter vandaag al vervroegd vonnis heeft gewezen en er dus nog tijd is om een keuze te maken.
De termijn van 5 juli 2020 blijft dus gehandhaafd.
 
VNC beraadt zich op eventuele nadere stappen.
 
KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA