Rechter wijst lifo vorderingen VNC - KLM af

20 okt. 2020
Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep. Tot onze teleurstelling zijn de vorderingen van VNC om KLM te verplichten het lifo-principe toe te passen afgewezen. De volledige uitspraak lees je op rechtspraak.nl.

Kern van de zaak was artikel 4.3 lid 3 van de CAO voor KLM cabinepersoneel. Dit artikel bevat al decennialang de verplichting voor KLM om het lifo-principe toe te passen. Het artikel bevat een leemte nu daarin nog niet is geregeld dat een ontslagcommissie wordt ingesteld. Om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel is dat op grond van de wet sinds de invoering van de WWZ wel nodig. De VNC verzocht de rechter daarom KLM te verplichten een ontslagcommissie in te stellen en het lifo-principe toe te passen bij de naderende reorganisatie.

Leemte in artikel
Het gerechtshof is van oordeel dat artikel 4.3 lid 3 van de Cao niet rechtsgeldig is en dat uit de Cao of de redelijkheid en billijkheid geen verplichting voortvloeit voor KLM om een ontslagcommissie in te stellen. Dat KLM deze verplichting ook in december 2019 nog elders is aangegaan maakt dit niet anders. Het hof volgt het oordeel van de rechtbank dat dit onderwerp aan de onderhandelingstafel had moeten worden geregeld.

Wij beseffen dat het onderwerp gedwongen ontslag een zeer treurige aangelegenheid is, ongeacht welke ontslagmethodiek je toepast. De VNC beraadt zich momenteel op het vervolg van dit onderwerp.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA