Race om raamwerk nog niet gelopen

17 nov. 2016

Afgelopen week is er druk intern overlegd tussen de VNC bestuursleden, de pensioendeskundigen, onderhandelaar en advocaat en hierbij is ook de input van jullie als leden besproken. Die inbreng van leden wordt ontzettend gewaardeerd net zoals jullie actiebereidheid, daarmee is de druk op KLM om te bewegen gegroeid met als resultaat een voorstel voor een raamwerk. Dat KLM raamwerk is overigens een uitgangspunt van KLM, waarbij de wensen en verlangens van onze bijna 6000 leden nog globaal moeten worden ingebracht. Wij beseffen dat dit een enorm grote uitdaging is maar de VNC gaat die uitdaging aan in het belang van haar leden.
We hebben naast input, meningen, steunbetuigingen, bedankjes en succeswensen ook veel kritische vragen gekregen. De grote lijn kunnen we toelichten maar er zijn ook zaken die we in deze fase niet openbaar kunnen maken omdat die pas op de overlegtafel worden opgebracht. Dit heeft alles te maken met het behoud van onze onderhandelingspositie ten opzichte van KLM. Het is eenvoudigweg net als je troeven behouden bij het klaverjassen.

Zaken om nog te bevechten
Er zijn dus zeker zaken in het KLM raamwerk die nog moeten worden bevochten in die gesprekken! Het lijkt er nu echter op dat er op diverse social media een voorbarige strijd is opgelaaid (door de vele interpretaties) die niemand vooruit gaat helpen. We steken graag onze energie in de belangen van het korps en niet zo graag in het beslechten van een discussie die alle kanten opvliegt. Nogmaals we bespreken de input van leden en gaan op basis daarvan de gesprekken aan.

Wij zien aanknopingspunten in het raamwerk: er zit een duidelijk verschil is met voorgaande KLM voorstellen. De VNC heeft altijd geëist dat het pensioenprobleem eerst wordt opgelost, de - 1 CA maatregel gestopt en er daarna kan worden onderhandeld over de cao. KLM geeft nu aan eerst op het pensioendossier tegemoet te willen komen waarbij de VNC inzet is dat het pensioengeld dat van jullie is ook van jullie blijft! We gaan mede praten met KLM om spijkers met koppen te slaan op het pensioendossier. Kort samengevat is de eerdere situatie met voorwaarden vooraf en het tekenen bij het kruisje vervangen door een losgekoppeld pensioendossier.

VNC tekst inbrengen in KLM voorstel
Dan is er uiteraard nog de -1 CA maatregel die gestopt moet worden. De KLM tekst in hun voorstel (geen eindbod) van het raamwerk vermeldt weliswaar dat KLM verdere productiviteitsafspraken wil maken om tot een equivalent van de bezuinigingen van de -1 CA maatregel te komen. De VNC zal echter in dit raamwerkvoorstel uiteraard haar punten inbrengen en pas met een raamwerk instemmen als over die punten overeenstemming wordt bereikt. Pas daarna zou de weg vrij kunnen komen voor regulier cao-overleg waarbij alle partijen hun wensen kenbaar maken en daarover de onderhandelingen ingaan.

Om bovenstaande redenen heeft de VNC afgelopen weekend de acties opgeschort en is zich gaan voorbereiden om de uitdaging met KLM aan te gaan. We zien het als een kans en die grijpen we in het belang van onze leden. Mocht dit mislukken en komen we niet tot een gezamenlijk  raamwerk omdat de VNC punten niet zouden worden meegenomen, dan gaan we ons beraden op vervolgstappen waarbij nieuwe acties niet zijn uitgesloten. We houden jullie op de hoogte.   

KLM sectiebestuur

Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Wil je lid worden? Mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA