Q&A KLM VVR 2020

25 mei 2020
Na de oproep om vragen over de VVR 2020 aan ons door te geven werd de inbox van het secretariaat en de Servicedesk overspoeld. Blijkbaar is er nog erg veel onduidelijk over deze nieuwe VVR en helaas kregen wij tijdens ons recente onderhoud met KLM niet op alle vragen antwoord. Om toch zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen, hebben we de meest gestelde vragen met antwoord op een rij gezet in en ze per onderwerp gegroepeerd.  

Overtolligheid/boventalligheid

Q: Wanneer wordt duidelijk of, en zo ja hoeveel mensen bij KLM eventueel gedwongen ontslagen moeten worden en wat houdt de boventalligheidsregeling in? Op basis daarvan wil ik graag mijn besluit nemen om gebruik te maken van de VVR.
A: Op het moment van schrijven is nog onduidelijk of, en zo ja hoeveel collega’s de KLM gedwongen zouden moeten verlaten. Het aantal eventuele gedwongen ontslagen zal mede-afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen voor de VVR. En hiermee belanden we in een ‘Catch 22’ situatie: collega’s wachten af hoeveel mensen er eventueel boventallig worden en KLM wacht af hoeveel mensen gebruik gaan maken van de VVR voordat ze eventuele boventalligheid gaat aankondigen.
Bij gedwongen ontslag door boventalligheid hoort een regeling waarbij je een zogenaamde transitievergoeding ontvangt. De hoogte daarvan is eveneens afhankelijk van het aantal dienstjaren en je salaris. Deze vergoeding bedraagt maximaal €83 000 bruto, of, als je salaris hoger is dan dat, maximaal 1 bruto jaarsalaris. Op de website van de Rijksoverheid is een rekentool (https://rekenhulptransitievergoeding.nl/ ) te vinden waar de transitievergoeding kan worden uitgerekend. Deze zal echter altijd minder bedragen dan de aangeboden VVR van KLM. De rekentool van KLM voor de VVR staat inmiddels ook op MyKLM (https://myklm.klm.com/en/web/human-resources/vvr-2020-2.-vergoeding), je kunt dus zelf eenvoudig het verschil uitrekenen.

Q: Is er een senioriteitslijst beschikbaar, zodat voor iedereen inzichtelijk is hoeveel collega's er "last in" kwamen, voordat jij er eventueel zelf "out" moet? Dat maakt de overweging om voor de VVR te gaan misschien ook iets gebalanceerde .
A: De senioriteitslijst is beschikbaar op MyKLM (https://myklm.klm.com/en/web/inflight-services/volgordelijsten-senioriteitslijst-inflight-services). Maar we willen nogmaals benadrukken dat deze lijst behalve niet up to date ook niet veelzeggend is zolang niet duidelijk is om hoeveel boventalligheid het eventueel zal gaan. Deze lijst wordt door KLM overigens eenmaal per jaar in augustus ge-update.

Q: Indien er meer vraag dan aanbod is voor de VVR, wie komen er dan het eerst in aanmerking? En wat als mijn aanvraag wordt afgewezen en ik word uiteindelijk toch boventallig verklaard en moet het bedrijf alsnog verlaten?
A: In dat geval zal de toewijzing gebaseerd worden op basis van verwachte krimp in de verschillende functies en, indien in dezelfde functiegroep, op basis van anciënniteit bij KLM. Je maakt dus geen plaats voor doorstroom of promotie, het aantal mensen dat gebruik maakt van de VVR verkleint alleen de grootte van de groep die overtollig zou worden.
Als je aanvraag wordt afgewezen en je wordt uiteindelijk toch overtollig verklaard, geldt de transitie vergoeding.

Q: Mag je, als je gebruik hebt gemaakt van de VVR en het bedrijf gaat in de toekomst weer groeien, opnieuw solliciteren bij KLM?
A: Dat mag, er is geen clausule dat je nooit meer mag terugkeren bij het bedrijf.  

Pensioen/deeltijd/bijgetekend

Q: Ik doe mee aan de deeltijd voorafgaand aan pensioen-regeling of de regeling waarbij je minder vliegt tegen dezelfde pensioenopbouw of ik heb net bijgetekend na mijn 60e. Kan ik wel meedoen aan deze VVR?
A: Ja dat kan, mits je pensioendatum niet voor 1 januari 2021 ligt. Anders dan bij voorgaande VVR-regels kunnen dus ook deze collega’s gebruik maken van de VVR 2020. Overigens heb je tot aan de AOW-leeftijd recht op WW, maar pensioen wordt wel beschouwd als inkomen en zal worden meegewogen bij het vaststellen bij de hoogte van de WW-uitkering.

Q: Zit er in de VVR 2020 ook pensioenopbouw?
A: Nee, dat is niet het geval. Je gaat uit dienst en dan houdt de pensioenopbouw op. Er zit geen opslag voor pensioenpremie in de VVR uitkering.  

Q: Met ingang van welke datum zal je pensioen worden uitgekeerd?
A: De uitkering van je pensioen moet je zelf aanvragen. Dit kan aansluitend aan je uitdiensttreding.  

Q: Wat gebeurt er met het opgebouwde NAP? Wordt die dan ook uitgekeerd?
A: Het Netto Aanvullend Pensioen is onderdeel van je pensioenregeling. Je mag zelf kiezen wanneer je deze wil laten uitkeren.

Q: Als je gedurende je dienstjaren in verschillende percentages hebt gewerkt, weegt dat mee in de berekening van je VVR of wordt uitgegaan van je huidige tewerkstellingspercentage?
A: Bij de berekening van de VVR wordt uitgegaan van je salarisstrook van 1 januari 2020. Andere percentages die je hebt gevlogen in voorgaande jaren zijn dus niet meer relevant.

Financieel, WW en fiscaal

Q: Heb je bij deze regeling wel recht op een WW-uitkering en zo ja, voor hoe lang? Heeft de hoogte van de VVR-uitkering invloed op de hoogte van je WW? Verschilt dat per regio en onder welk UWV je valt?
A: De VVR wordt zodanig opgesteld dat je een WW-uitkering kunt aanvragen. KLM kan geen harde garantie geven dat je WW krijgt toegekend. De regeling is wel zodanig geformuleerd dat de kans op een WW uitkering zeer groot is. In vorige VVR perioden is het bijvoorbeeld niet voorgekomen dat een collega geen WW uitkering ontving na de VVR. Bij het vaststellen van de hoogte wordt de VVR-uitkering niet meegenomen, maar er zit een maximum aan de hoogte van de WW (max. Dagloon).

Q: Hoeveel belasting moet ik betalen over de VVR vergoeding en hoe wordt deze uitgekeerd?
A: De VVR vergoeding wordt uitsluitend - netto - uitgekeerd op het bij de salarisadministratie bekende rekeningnummer. Het bedrag kan dus niet in een pensioenpot of op een andere rekening worden gestort. De regeling valt, net als de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, fiscaal onder de ‘bijzondere beloningen’. Hiervoor geldt een apart belastingtarief, dat wordt bepaald op basis van de hoogte van je brutoloon van het voorgaande jaar. Op je salarisstrook kun bij ‘Percentage LH bijz. beloningen’ het voor jou geldende tarief terugvinden. Bij KLM HR kun je hier meer over te weten komen.

Q: Ik had me al opgegeven voor de vorige VVR ronde maar de VVR 2020 zou wel eens financieel gunstiger kunnen uitpakken voor mij. Kan ik nog switchen?
A: KLM heeft aangegeven dat de meest gunstige VVR-voorwaarden voor het individu zullen gaan gelden. Als dat de ‘nieuwe’ VVR voorwaarden zijn, dan kan dat dus worden omgezet.

Q: Hoe zit het met de winstuitkering, wordt deze indien mogelijk nog wel uitgekeerd in oktober 2020 als ik gebruik maak van de VVR?
A: Ja, onder voorwaarde dat het voor KLM mogelijk is, zal de winstuitkering over 2019 in oktober 2020 worden uitgekeerd, ook aan de mensen die van de VVR gebruik maken.

Q: Kunnen langdurig zieken/arbeidsongeschikten ook gebruik maken van de VVR?
A: Nee, om gebruik te kunnen maken van de VVR dien je arbeidsgeschikt te zijn.

Q: Behoud je je volledige IPB-rechten als je gebruik maakt van de VVR 2020, inclusief C-class rechten, rechten bij andere maatschappijen en geboekt IPB?
A: Dit is afhankelijk van de leeftijd waarop je gebruik maakt van de VVR, het aantal dienstjaren dat je hebt en of je aansluitend met pensioen gaat. KLM heeft hiervoor een overzicht gemaakt op haar Q&A over de VVR.


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA