Q&A Corona transavia

27 mrt. 2020
Bij deze een selectie van de meest gestelde vragen aan de VNC voorzien van antwoorden

Q: Kom ik nog wel op de afgesproken datum herindienst bij transavia nu alles voor dit seizoen zo onzeker is?
A: transavia anticipeert als werkgever zo scherp mogelijk in deze uiterst moeilijke tijden op de uitgifte van contracten. Momenteel staan alle transavia vliegtuigen aan de grond en wordt er slechts sporadisch gevlogen in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse zaken om de zogenaamde repatriëringsvluchten uit te voeren. Hoe lang deze periode duurt, valt door niemand te voorspellen. Iedereen gaat ervanuit dat deze periode tijdelijk is en er weer veel cabinepersoneel nodig zal zijn voor het zomerseizoen. Het is voor transavia daarom de beste optie om de herindiensttreders de komende tijd zoveel mogelijk op de toegezegde datum in dienst te nemen. Op deze wijze is er voldoende cabinepersoneel in dienst om vanaf de opstartfase te kunnen werken. De herindiensttreders worden meegenomen in de NOW regeling zoals in deze Q&A kort wordt beschreven.

Q: Ik ben eigenlijk best wel bang om nu in de cabine aanwezig te zijn. Ben ik verplicht om te gaan werken als ik mij ongerust maak over de gezondheid van mijn gezin en mijzelf?
A: Als cabinepersoneel kun je momenteel gevraagd worden om een vlucht te doen, al wordt er op dit moment nagenoeg niet gevlogen. Vrijwel iedereen staat stand-by voor de productie. Wanneer jij daar om persoonlijke redenen vragen over zou hebben, adviseren wij je om contact op te nemen met jouw Unit Coach. We zijn er als VNC van overtuigd dat je UC samen met jou meedenkt in jouw persoonlijke situatie.

Q: Waarom lever ik in deze periode vakantie eenheden (VE) in terwijl ik niet tot nauwelijks nodig ben in de productie?
A: Voor transavia is dit een belangrijke factor om de kosten zo laag mogelijk te houden. De uitwerking van het door de leden aangenomen principe akkoord moet t.a.v. de VE’s achter de schermen nog plaatsvinden. Het transavia sectiebestuur blijft openstaan voor jullie input in deze. We vragen in deze moeilijke tijden aan iedereen om in elk domein een bijdrage naar rato te leveren (maximaal 15 VE op fulltime basis). Wanneer we ook op dit gebied ons steentje bijdragen vanuit het noodmaatregelenpakket door een van te voren bepaald maximum aan VE’s in te leveren, worden er tijdens het opstarten en later dit seizoen minder VE’s door cabinepersoneel aangevraagd. Dit werkt kostenverlagend voor het bedrijf omdat er verderop in het seizoen minder VE en meer vluchten ingedeeld worden. Veel vakantie uitgeven betekent ook dat er meer cabinepersoneel in dienst moet zijn, hier kan zo op bezuinigd worden. De precieze uitwerking is op dit moment nog niet bekend.

Q: Hoe lang blijft de NOW regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) van de overheid van kracht voor ons als transavia cabinepersoneel?
A: De aanvraag voor de NOW regeling door transavia geldt in eerste instantie voor drie maanden. Over een verlenging tot zes maanden wordt nagedacht, maar iedereen hoopt dat de problemen op een kortere termijn opgelost zullen zijn. Deze regeling is bedoeld om bedrijven in nood vanuit de overheid te ondersteunen. Het salaris zal in deze periode voor de volle 100% worden uitbetaald. We hopen dat de situatie binnen deze drie maanden van overheidshulp sterk verbeterd zal zijn. Maar deze crisis is niet zomaar voorbij. Wanneer de grootste pijn verdwenen is, zal een periode van overvloed nog lang op zich laten wachten. De VNC blijft nog lang in gesprek met transavia om het leed voor het cabinepersoneel te beperken.

Q: Kan ik mijn ingedeelde vakantie in de NOW periode aan transavia teruggeven nu ik zelf ook niet met het vliegtuig op vakantie kan gaan?
A: Nee, dat kan niet. In deze buitengewone omstandigheden wil transavia zoveel mogelijk vakantiedagen afbouwen. Wij beseffen ons terdege dat het leven voor ons allemaal op dit moment anders is. Buitengewone omstandigheden vragen om buitengewone maatregelen die zeer onprettig zijn en raar aanvoelen. Het is momenteel echt niet anders. Maar nogmaals, we willen met z’n allen de pijn beperken.

Q: Het geld van de winstdelingsregeling is toch extra geld uit 2019? Dat kan zo’n gezond bedrijf als transavia toch wel missen?
A: transavia heeft in deze lastige tijd een grote behoefte aan cashflow omdat er heel veel maandelijkse kosten gewoon doorgaan. Het overleven van het bedrijf staat centraal. De overheid komt het bedrijf en personeel tegemoet inzake de loonkosten, tegelijkertijd zijn er veel meer kosten waar de overheid niet in ondersteunt. Het langer in kas houden van het geld van de winstdelingsregeling helpt hieraan mee. Het uitstel is tot oktober.

Q: Kunnen wij een overzicht ontvangen van de repatriëringsvluchten die transavia gaat uitvoeren?
A: Deze vluchten zullen worden uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse zaken vanaf Amsterdam. Dit zal min of meer een adhoc aangelegenheid zijn. Er zijn tot nu toe weinig van dit soort vluchten aangevraagd door het Ministerie, hierdoor is het onmogelijk om een overzicht te maken. De vraag is ook wat de meerwaarde hiervan is? We staan allemaal Stand-by voor de productie, Tracking & Control maakt de keuze wie op deze vluchten gezet zal worden.

sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA