• home
  • Actueel
  • Protocol toekomstbestendig pensioen op papier!

Protocol toekomstbestendig pensioen op papier!

9 jan. 2017
Sinds 2015 is de VNC met KLM in gesprek over de cao afspraak om te komen tot een toekomstbestendige pensioenregeling voor het KLM en KLC-cabinepersoneel. Dat betekent voor KLM een vaste premieregeling en voor de VNC een regeling waarbij de wettelijke versoberingen worden gerepareerd. De onderhandelingen verliepen alles behalve soepel, maar half december gaf KLM uiteindelijk toch aan zonder voorwaarden vooraf akkoord te gaan met het door de VNC opgestelde voorstel. Vandaag hebben KLM en de cabinebonden de laatste hand gelegd aan een protocol waarin beide zaken worden geregeld.
 
Per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 heeft de overheid de maximale pensioenopbouw aanzienlijk naar beneden bijgesteld en daarmee was er geen sprake meer van een fatsoenlijk pensioen op de normpensioen leeftijd van 60 jaar.
Premievrijval voor fatsoenlijk pensioen
Vooral de collega's die relatief kort in dienst zijn, zouden hierdoor hard worden getroffen. Aangezien er voor een regeling met een lagere opbouw ook minder premie verschuldigd is, was er sprake van premievrijval. In het VNC voorstel wordt die premievrijval gebruikt om de pensioenuitkomsten voor het KLM en KLC-cabinepersoneel op een fatsoenlijk peil te houden. Door pensioen op te bouwen over elementen in het salaris die tot nu toe niet pensioengevend waren, is de pensioengrondslag verhoogd en worden de pensioenuitkomsten van voor 2014 bijna geëvenaard.
 
Vaste premieregeling
Onderdeel van het protocol is ook de lang gekoesterde wens van KLM om te komen tot een vaste premieregeling. De bestaande pensioenregeling kende een overschotten- en tekortenregeling en daarmee moest - volgens geldende boekhoudregels - het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds over de balans lopen. Dat leidde voor KLM tot grote schommelingen in het eigen vermogen, terwijl het geld is van het cabinepersoneel waar KLM dus niet aan kan komen. Door een vaste premie af te spreken is KLM bij het cabinepersoneel van dat probleem af.
 
Ter stemming in ledenraden KLM en KLC
Echter, daarmee verschuift er ook een stuk risico van de werkgever naar de werknemer. KLM heeft nu immer geen bijstortverplichting meer. Om dat risico af te dekken moest de premie behoorlijk omhoog en daar was KLM natuurlijk niet blij mee. Zoals gezegd is KLM uiteindelijk toch volledig akkoord gegaan en kan de VNC het resultaat van de onderhandelingen voor akkoord aan de KLM Ledenraad en de KLC Ledenvergadering voorleggen.
 
Iets meer netto salaris
Met het afronden van het protocol is de VNC erin geslaagd om het perspectief van het KLM en KLC-cabinepersoneel op een fatsoenlijk pensioen op de normpensioen leeftijd veilig te stellen. De regeling kent nu een vaste premie, maar daar staat een deugdelijke financiering tegenover door het optrekken van de werkgevers premie. Bovendien gaan de werknemers iets minder pensioenpremie betalen en houden dus per saldo iets meer netto salaris over.
 
Woensdag 11 januari vindt er een KLC Ledenvergadering plaats en donderdag 12 januari komt de KLM Ledenraad bijeen. De sectiebesturen van KLM en KLC zullen het protocol met een positief advies voorleggen. Wij hopen dat er met instemming na ruim 2 jaar een einde komt aan de onzekerheid over onze pensioenen.
 
KLM sectiebestuur
 
Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden, jouw toekomst en jouw pensioen! Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Wil je lid worden? Mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA