• home
  • Actueel
  • Principe akkoord tussen bonden en KLM over maatregelen corona

Principe akkoord tussen bonden en KLM over maatregelen corona

18 mrt. 2020
Tijdens het overleg van vandaag tussen KLM en vertegenwoordigers van alle werknemersorganisaties is er een principeakkoord gesloten over passende maatregelen naar aanleiding van de corona-crisis.
Gisteren kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan in de vorm van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze wetswijziging komt in plaats van de oude regeling met betrekking tot werktijdverkorting en wijkt op een aantal punten af. KLM kwam op basis daarvan vandaag met nieuwe voorstellen.

De nieuwe NOW regeling
De intentie van het kabinet met deze regeling lijkt vooral gericht op inkomenszekerheid voor werknemers en financiële hulp aan werkgevers in deze ongekende crisis. Dat ziet er alsvolgt uit:
  • De uitkering uit het NOW is geldig voor 3 maanden en kan éénmalig voor 3 maanden verlengd worden.
  • Bedrijven die omzetverlies hebben kunnen 90% van de loonsom terug krijgen
  • Mensen blijven in dienst van het bedrijf en krijgen hun salaris doorbetaald.

Op basis van deze nieuwe regels zal KLM alle medewerkers volledig doorbetalen inclusief vakantiegeld, pensioenopbouw en 13e maand.

Daarbij vraagt het bedrijf wel nog steeds dat werknemers akkoord gaan met uitstel van betaling van de winstdelingsregeling tot oktober. Dit is nodig om zoveel mogelijk cash in huis te houden.

Principe akkoord
Voor de (cabine)bonden was dit voorstel acceptabel en kon er een principe akkoord gesloten worden. Dit principe akkoord is wat VNC betreft onder voorbehoud van instemming van de Ledenraad.
Het akkoord bevat de volgende voor cabinepersoneel relevante afspraken:

1. Regeling ‘Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid’
De door KLM ingediende aanvraag voor WTV wordt door de overheid automatisch omgezet in een aanvraag ingediend voor het NOW voor een periode van 3 maanden. KLM committeert zich gedurende deze periode aan volledige voortzetting van de financiële arbeidsvoorwaarden, alsmede dat er gedurende deze periode geen medewerkers op bedrijfs-economische gronden worden ontslagen.
Indien de aanvraag niet wordt toegekend, dan wel als de financiële gevolgen daarvan voor KLM ontoereikend zijn, treden partijen in overleg om (arbeidsvoorwaardelijke) voorstellen te bespreken, die de financiële positie van KLM verbeteren.

2. Winstdelingsregeling
Partijen komen overeen de uitbetaling van de winstdeling over het jaar 2019 uit te stellen van april 2020 naar oktober 2020. Ook de uitbetaling van de winstdeling voor de Executives zal dan worden uitgesteld naar dezelfde datum. Indien de bedrijfssituatie in oktober dusdanig is dat uitbetaling niet verantwoord is, treden partijen opnieuw in overleg.

3. Aanvullende maatregelen
Partijen treden op korte termijn, per cao-domein, in overleg over aanvullende maatregelen betreffende flexibiliteit en (versnelde) afbouw van specifieke dagen-saldi.
(Voor de volledige tekst van het protocol, klik hier)

Met dit akkoord komt er duidelijkheid voor alle collega’s over de gevolgen van de maatregelen en wordt er snel en doeltreffend geacteerd op de ontstane crisis.
Voor veel collega’s is het doorbetalen van het volledige salaris waarschijnlijk een hele zorg minder.

VNC heeft zich hard gemaakt om ook de collega’s met een bepaalde tijdscontract meer zekerheid te geven. KLM heeft aangegeven (gezien de insteek van de overheid om meer zekerheid te geven aan bepaalde tijdscontracten) met een andere bril naar evt verlenging te kijken. We zullen hierover in gesprek gaan met KLM.

Uiteraard zijn wij ons er terdege van bewust dat het niet uitbetalen van de WDR in april voor sommigen letterlijk een streep door de rekening betekent. Echter, met de nieuwe, gunstigere regels van het NOW (100% doorbetaling van het salaris) en gezien de ernst van de financiële positie waarin KLM zich nu bevindt, ziet de VNC de noodzaak voor dit offer in en is derhalve akkoord gegaan met dit voorstel.

Wij zullen dit akkoord ter stemming voorleggen aan de Ledenraad.

Sectiebestuur KLM

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA