• home
  • Actueel
  • Principe akkoord transavia omtrent corona crisis

Principe akkoord transavia omtrent corona crisis

20 mrt. 2020
In navolging van de berichtgeving van eerder vandaag (20 maart) kunnen wij nu melden dat er inmiddels een principeakkoord ligt en dat de bonden van alle domeinen hiermee akkoord zijn.

De volgende componenten zijn opgenomen in het akkoord:

Regeling “Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid”
Transavia zal zich gedurende de periode van 3 maanden committeren aan de volledige voortzetting van de financiële arbeidsvoorwaarden. Ook zullen er geen transavia medewerkers op bedrijfseconomische gronden worden ontslagen. Dit is goed nieuws voor de collega’s met een tijdelijk contract en collega’s die al hun HID contract hebben getekend.

Uitstel van beloningscomponent - Winstdeling
De winstdeling over het jaar 2019 zal worden uitgekeerd in oktober 2020. Wanneer de bedrijfssituatie in oktober dusdanig is dat deze uitbetaling niet verantwoord is, treden partijen opnieuw met elkaar in overleg. Wanneer de bedrijfssituatie in de periode tot oktober significant verbetert, treden partijen ook met elkaar in overleg om de betaling eerder te laten plaatsvinden dan oktober 2020. De VNC ziet zonder meer het belang van deze significante maatregel en is daarom akkoord gegaan Aanvullende maatregelen Partijen treden op korte termijn in overleg om aanvullende maatregelen af te spreken betreffende de afbouw van specifieke dagen in redelijkheid voor de duur dat de regeling van kracht is.

Stemproces
Officieel moet het principe akkoord voorgelegd worden aan de transavia leden. Het sectiebestuur zal na het weekend met een update over het proces komen. We zijn er wel over uit dat de stemming digitaal plaats zal vinden, alleen moeten wij ons nog beraden over de uitvoering ervan. Gezien de huidige situatie en de daaruit voortvloeiende noodzaak van deze maatregelen kan de VNC zich vinden in de uitkomst van dit proces.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia Angela Visser & Antonie Kloots

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA