Presentatie kwartaalcijfers AF-KLM

28 jul. 2016

KLM heeft de 2e kwartaalcijfers 2016 aan de VNC en andere vakorganisaties gepresenteerd. Het resultaat is omgebogen van een verlies in 2015 naar een operationeel resultaat van € 267,- miljoen in 2016. De verlaging van de kosten door de bezuinigingen en daaraan gekoppeld hogere productiviteit bij met name het cabinepersoneel, lage brandstofprijzen en additionele inkomsten zorgen voor goede kwartaalcijfers bij KLM. Bij AF blijven de cijfers ernstig achter; stakingen leveren nu eenmaal geen geld op of dit nu in Frankrijk of Nederland gebeurt.
Op donderdag 28 juli werden de bonden bijgepraat door financieel directeur Erik Swelheim en de EVP HR & Industrial Relations Aart Slagt en ?VP Industrial Relations. Onze CEO was helaas niet beschikbaar. De presentatie van de cijfers wordt gewoontegetrouw altijd een dag eerder aan de pers gegeven.

Bezettingsgraad
De Passage business heeft het goed gedaan in het tweede kwartaal. Met een verbetering van het resultaat van € 138,- miljoen ten opzichte van vorig jaar door een sterke verbetering van de marge als gevolg van bezuinigingen en goedkopere brandstof. De bezettingsgraad is weer licht met 0,7% gestegen, onze vluchten zitten dus zo goed als vol. De boekingen voor de zomer zijn nog beter ten opzichte van 2015.

De productiviteitsverhoging van 2,4% die cabinepersoneel levert, ofwel met minder mensen hetzelfde werk doen, draagt in hoge mate bij aan de verbeterde cijfers. Bij de domeinen grond en vliegers ligt de productiviteitsverbetering beduidend lager.

Prijzenslag
KLM en haar Europese branchegenoten zijn nog altijd verwikkeld in een enorme prijzenslag met elkaar, met de low-cost carriers en met de luchtvaartmaatschappijen uit Turkije en het Golfgebied. Ongekend lage ticketprijzen zijn het gevolg en hierdoor wordt er nauwelijks iets verdiend. De olieprijs is weer iets gedaald en lijkt stabiel te blijven rond de $50,- per barrel. KLM heeft het tweede kwartaal rond $180,- miljoen euro kunnen besparen op de brandstofkosten na valuta effecten.

De leisure-tak van KLM, die geheel door transavia wordt gevlogen, heeft het ook weer beter gedaan, ware het niet dat de verliezen bij de Transavia tak in Duitsland dat bijna geheel ongedaan hebben gemaakt.  

Andere afdelingen van KLM hebben eveneens hun resultaat zien verbeteren. De vracht afdeling is mede door de sanering die heeft plaats gevonden minder verliesgevend. De technische dienst heeft de zwarte cijfers van vorig jaar weten vast te houden. De kosten in het algemeen zijn wederom afgenomen mede hierdoor kon de schuld verder verlaagd worden naar 1,8 miljard. De kasstroom is sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar € 25,- miljoen naar nu € 156,- miljoen.

Bijna alle regio’s positief!
Alle regio's waar KLM op vliegt, hebben een positief resultaat geboekt, ook Europa!

KLM sectiebestuur

Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA