Presentatie halfjaarcijfers AF/KLM Group

28 jul. 2014

Vanmorgen is door de KLM directie een presentatie gegeven van de halfjaarcijfers 2014 waarbij de werknemersorganisaties zijn uitgenodigd. Er is eerst stil gestaan bij de ramp met MH17 en met name alle berichtgeving aangaande KLM hieromtrent. De heer Eurlings gaf aan dat KLM vanaf het
Vanmorgen is door de KLM directie een presentatie gegeven van de halfjaarcijfers 2014 waarbij de werknemersorganisaties zijn uitgenodigd.

Er is eerst stil gestaan bij de ramp met MH17 en met name alle berichtgeving aangaande KLM hieromtrent. De heer Eurlings gaf aan dat KLM vanaf het begin uiterst zorgvuldig te werk is gegaan en zich tot het uiterste inspant om de nabestaanden van passagiers en crew van Malaysian Airlines te ondersteunen. In tegenstelling tot wat in de media gesuggereerd werd, heeft KLM op geen enkel moment haar verantwoordelijkheid  willen ontnemen. Malaysian bepaalt, met goed recht,  hoe er omgegaan diende te worden met de berichtgeving aldus Eurlings. Hij sloot af met iedereen te bedanken die er aan toe had bijgedragen dit leed te verwerken en met name alle bemanningsleden van KLM die familieleden van de slachtoffers op repatriëringvluchten vanuit de hele wereld naar Amsterdam hebben opgevangen met begrip en oprechte warmte. Dit is een groot compliment waard.

En dan de cijfers. Net zoals voorgaande keren werden eerst de AF/KLM cijfers gepresenteerd gevolgd door de KLM cijfers apart. De exacte cijfers kun je terugvinden in de publicaties op MyKLM. Wat het sectiebestuur met je wil delen is de algemene stand van zaken en het beleid voor de komende periode.

AF/KLM heeft weliswaar voordeel gehad van gunstige brandstofprijzen, maar die werden teniet gedaan door valuta schommelingen. Dit keer niet alleen in Venezuela maar ook elders. De sterke Euro krijgt daar de schuld van omdat KLM kosten zoals loon betaald in Euro, maar inkomsten met name uit dollars  genereert.  Verder is de economie wereldwijd nog niet geheel op stoom en heeft de AF/ KLM alliantie last van overcapaciteit op met name de Noord Atlantische routes. Met vrachtvervoer is het nog steeds niet denderend ondanks de reductie in volume.

Per divisie ziet het plaatje er als volgt uit:

Passagiers vervoer
Loadfactor is met 1,5% gegroeid en blijft stijgende. Europa en Midden Oosten staan stil maar de rest van de wereld laat groei zien. KLM behaalt zelfs een bezettingsgraad van 87%! De positieve gevolgen van Transform 2015 laten hier met name bij AF verbeteringen zien. De verdeling in segment ziet er over de hele breedte positief uit. De investeringen in de nieuwe producten aan boord begint vruchten af te werpen.

Vrachtvervoer
Deze tak van het bedrijf blijft kwakkelen. Het achterblijven van het herstel van de economie samen met de gigantische overcapaciteit in de Full Freightermarkt is hier de oorzaak van. Met name het toenemende volume in het vachtvervoer op reguliere vluchten (under belly) zorgt ervoor dat full freighters overbodig raken. AF/KLM zal komende september een definitief besluit nemen hoe deze tak de toekomst aan gaat. Er is inmiddels een correctie in de boeken van - 100 miljoen Euro geweest op de actuele waarde van de vrachtvliegtuigen. De heer Eurlings wil als het kan Martinair Cargo behouden maar dan zonder de full freighters.

Engineering & Maintenance
Ondanks dat de orderboeken vol zijn, is ook hier een moordende concurrentieslag gaande. Er zijn langdurige onderhoudscontracten afgesloten met name voor motoren.  De winstmarges zijn echter minimaal.

transavia.com
Deze dochter groeit als kool, met name in Frankrijk waar Transavia France een stormachtige groei meemaakt. Met groei gaan ook kosten gepaard zodat de winstgevendheid vooralsnog achterblijft.

KLM
De cijfers van KLM komen grotendeels overeen met de gezamenlijke cijfers. De unitcosten dalen nog steeds,  zij het iets langzamer dan voorzien. Dat komt doordat er een lichte groei is die gepaard gaat met een toename in kosten. KLM loopt iets achter op de voorziene prestatieverplichtingen van Transform 2015, maar behaalt wel de benodigde bezuinigingen en schuldenafbouw. Volgens de heer Eurlings dienen we in het 2e halfjaar wel alle zeilen bij te zetten om niet verder achterop te raken. De in de pers verschenen uitspraak van de heer Elbers dat er na 2015 een additioneel extra miljard bezuinigd diende te worden, is een onjuist citaat. Op de vraag van de VNC of er de komende cao ruimte is voor salaris en verbetering van de arbeidsvoorwaarden reageerde de heer Eurlings positief. Hij gaf aan te willen investeren in de mensen om de kwaliteit omhoog te brengen en zodoende een hogere productiviteit te behalen. 

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA