Plannen transavia.com baart VNC zorgen

20 okt. 2014

De stand van zaken rondom de cao; de Wet Werk en Zekerheid; pensioenen en de herverkiezing van sectiebestuurder Sander Kok waren de belangrijkste onderwerpen in de ledenvergaderingen van de transavia.com sectie. Het baart de VNC grote zorgen dat het kostenniveau bij transavia.com
De stand van zaken rondom de cao; de Wet Werk en Zekerheid; pensioenen en de herverkiezing van sectiebestuurder Sander Kok waren de belangrijkste onderwerpen in de ledenvergaderingen van de transavia.com sectie.

Het baart de VNC grote zorgen dat het kostenniveau bij transavia.com structureel met minimaal 15% over de gehele linie zal moeten dalen. transavia.com wil reductie deels bereiken door aanpassingen in de endogene kostenstijgingen, zoals ondermeer het verminderen van nachtvluchten. Rekeninghoudend met deze effecten wil het bedrijf ook weer bezuinigen op cabinepersoneel.

Tijdens de ledenvergaderingen is hierop kritisch door de leden gereageerd. De VNC zal zich beraden en overweegt een extern onderzoek naar de toekomst van transavia.com en de gepresenteerde plannen. Het cao-traject zal vervolgd worden op vrijdag 31 oktober.

Wet Werk en Zekerheid
Vanwege de wetsveranderinginzake de Wet Werk en Zekerheid is transavia.com genoodzaakt om het huidige contractengebouw onder de loep te nemen. De zogenaamde 'beperking ketenregeling' maakt  het namelijk niet meer mogelijk om 'oneindig' contracten uit te geven zonder tussenposes van 6 maanden na 2 jaar.
Vanuit de VNC, de UNC en transavia.com is er een werkgroep die zich hierover buigt. Er zal voor op de cao-tafel een advies worden uitgebracht in de aard van de nieuwe wet om meer zekerheid te geven. Wij beseffen wel dat gezien de grote zomer werkpiek, we niet iedereen meer zekerheid kunnen bieden. Contracten zullen worden uitgedeeld op basis van senioriteit en op basisstations.

Voor collega's die in de beginjaren bij transavia.com werken, zal er niet zoveel veranderen. De wet schrijft namelijk voor dat je na drie contracten in twee jaar er weer uit zou moeten voor een periode van zes maanden en een dag.

Ook meer zekerheid en duidelijkheid inbrengen in het huidige loopbaanbeleid staat op de agenda. Een duidelijke wens van de VNC is om een 'blijvende' ca in het loopbaanbeleid op te nemen. Het ziet er naar uit dat dit mogelijk lijkt.

Pensioen
Helaas hebben we moeten constateren dat er net als de afgelopen jaren een pensioengat is. Voor het eind van dit jaar moet er een beslissing worden gemaakt hoe dit opgevuld zal gaan worden. Er moet een structurele oplossing komen en kritisch naar gekeken worden, zo luidde ook de mening van de aanwezige leden.

De VNC pensioendeskundige heeft - in het pensioenoverleg van 9 oktober - enkele vragen gesteld aan transavia.com over de grootte van dit pensioentekort. Wij wachten nog op antwoord, maar hopelijk komt er in het overleg van 3 november meer duidelijkheid.  

Herverkiezing Sander Kok
Collega Sander Kok is tijdens de transavia.com ledenvergaderingen unaniem herkozen tot transavia.com sectiebestuurder, we bedanken de leden voor het in hem gestelde vertrouwen! Hij gaat in zijn nieuwe termijn opnieuw de rol van sectievoorzitter transavia.com en vicevoorzitter VNC op zich nemen. Wij zijn erg blij met het aanblijven van Sander en wensen hem de komende 4 jaar weer veel succes!

Tot slot bedanken we alle leden voor de cao-input. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen we dat graag via sectiebestuur.transavia.com@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia.com

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA