Petitie reminder

17 feb. 2017

Het kabinet heeft het voornemen om de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen, een fikse bezuiniging op onderwijs voor werkenden. Voor (cabine)personeel betekent dat concreet dat men dan niet meer beloond wordt voor de private investering in eigen opleiding en carrièremogelijkheden.
Dit is absoluut geen goed idee en daarom zijn werknemers en werkgevers vertegenwoordigd in CNC, VNO-NCW en MKB Nederland, VCP, NVO, NRTO, NCOL, NTI, Scheidegger, de Unie, KLM, VNC en VNV naast een lobbycampagne een petitie gestart.

We hebben hier al eerder over gecommuniceerd, maar aangezien de einddatum van de petitie nadert, willen we graag nogmaals aandacht vragen voor deze belangrijke zaak. De petitie zal op 21 februari in de Tweede Kamer aan kamerleden van de Commissie OCW en de vaste Kamercommissie Financiën worden aangeboden.

Dit is de link naar de petitie, op de site is ook meer informatie te vinden: https://www.petities24.com/bezuinig_niet_op_scholing_van_werkenden

VNC Bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA