• home
  • Actueel
  • Persbericht: VNC wil geen woorden maar daden van ministerie van I&W en SZW en hun inspectiediensten

Persbericht: VNC wil geen woorden maar daden van ministerie van I&W en SZW en hun inspectiediensten

28 apr. 2022
Aan boord van vliegtuigen worden steeds meer passagiers op steeds beperktere ruimte vervoerd. Dit leidt tot onwenselijke situaties: de werkdruk van cabinepersoneel is sterk gestegen en de arbeidsomstandigheden zijn in toenemende mate onder druk komen te staan, wat ten koste kan gaan van het bewaren van de goede orde en het handhaven van de veiligheid aan boord. Ook de werkruimte om dienstverlening te kunnen uitvoeren wordt steeds meer beperkt en staat daarmee onder onacceptabele druk.
 
De VNC probeert al drie en een half jaar om de ministeries van I&W en SZW tot actie op dit belangrijke onderwerp te bewegen, maar nog altijd zonder resultaat. Wij lijken de speelbal te zijn geworden van hun inspectiediensten en hopen nu eindelijk op concrete stappen vanuit de verschillende ministeries. Op 17-5-2022 staat er een bijeenkomst van het overleg platform vliegveiligheid en sociale vraagstukken gepland, maar tot op heden is ondanks eerdere toezeggingen vanuit de ministeries geen enkele vooruitgang geboekt.

Nulmeting vliegveiligheid in relatie tot ARBO-wetgeving
Na voortdurend aandacht gevraagd te hebben voor vliegveiligheid in relatie tot ARBO-wetgeving hebben wij op 20-9-2018 met toenmalig minister van Nieuwenhuizen van I&W o.a. over dit onderwerp gesproken. In april 2019 is er overeenstemming bereikt om te komen tot structureel overleg. Hieruit is het overlegplatform vliegveiligheid en sociale vraagstukken luchtvaart tot stand gekomen. Ook hier hebben wij vanaf het eerste overleg gevraagd om een onderzoek/nulmeting naar vliegveiligheid in relatie tot ARBO-wetgeving betreffende de werkomstandigheden van cabinepersoneel. Sindsdien is er tot op de dag van vandaag geen concrete actie ondernomen door de ministeries van I&W en SZW en hebben wij voornamelijk te maken met de inspectiediensten ISZW en ILT. Beide inspectiediensten zien een rol voor zichzelf weggelegd, maar geen van de diensten geeft thuis of neemt initiatief. Men heeft ons nog altijd geen duidelijkheid kunnen verschaffen over de rolverdeling tussen ISZW en ILT, ondanks herhaaldelijke verzoeken van onze kant om hier helderheid over te verschaffen. Het is evident dat wij niet tot resultaten kunnen komen op deze cruciale onderwerpen zolang wij niet op de hoogte worden gesteld met welke relevante toezichthouder wij in gesprek kunnen over de door ons geconstateerde zaken betreffende de arbeidsomstandigheden en zo eventueel een melding kunnen maken.

Geen wettelijke verankering voorvalmeldingen voor cabinepersoneel
In het overleg platform vliegveiligheid in relatie tot ARBO-wetgeving en de daaraan gelieerde werkgroepen vragen wij regelmatig aandacht voor de zeer lage meldingsbereidheid van cabinepersoneel. Betreffende deze lage meldingsbereidheid in relatie tot sociale en juridische zekerheid van aircrew, hebben we recentelijk ontdekt dat in de EASA regelgeving cabin crew niet wordt aangemerkt als "natural persons who have the obligation to report occurrences”. Een aantal luchtvaartmaatschappijen hebben ‘company rules’ die dat wel eisen, maar omdat EASA dit niet in de regelgeving heeft opgenomen, schrijven sommige airlines dit niet ook niet voor, waardoor het aantal meldingen bij de betreffende maatschappij laag blijft en ten onrechte een positief beeld met betrekking tot de veiligheid kan ontstaan.

Wij zijn als VNC aangesloten bij EURECCA (European Cabin Crew Association) en hebben dit probleem bij monde van deze overkoepelende organisatie inmiddels bij de Europese Commissie geadresseerd. Het lijkt ons echter wenselijk dat hier ook vanuit Nederland door de politiek en overheid actie op wordt ondernomen.

Het geduld van de VNC is op en de maat vol na drie en half jaar zonder enige progressie op deze zaak. Wij verwachten onverwijlde actie en daadwerkelijke resultaten van de regering en overheid, zeker in het licht van de aan ons beloofde veranderende en transparante bestuurscultuur.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA