• home
  • Actueel
  • Pensioenregeling voor KLM en KLC cabinepersoneel in 2015

Pensioenregeling voor KLM en KLC cabinepersoneel in 2015

24 dec. 2014

Per 1 januari 2015 voert de overheid opnieuw een nieuwe wetgeving in die betrekking heeft op de mogelijkheden om pensioen op te bouwen.

Per 1 januari 2015 voert de overheid opnieuw een nieuwe wetgeving  in die betrekking heeft op de mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Het maximale opbouwpercentage wordt net als per 1 januari 2014 verder naar beneden bijgesteld. We zijn verplicht deze versobering door te voeren, omdat onze pensioenregeling anders fiscaal bovenmatig wordt. Dat zou namelijk betekenen dat de overheid ons pensioenfonds hoge boetes zou gaan opleggen. Als het goed is ontvangen jullie vandaag een brief van het bestuur van het fonds om de wijzigingen toe te lichten.

De VNC heeft, samen met de andere cabine-bonden, afspraken met KLM gemaakt over de doorvoering van deze versobering, maar heeft ook een gedeeltelijke reparatie van die versobering afgesproken. Hoe die gedeeltelijke reparatie eruit ziet zullen we volgend jaar uitgebreider toelichten.

NAP
Een ander belangrijk aspect aan de nieuwe wetgeving zijn de voorwaarden die gesteld worden aan netto spaarregelingen. Wij hebben als cabinepersoneel zo'n netto spaarregeling als aanvulling op onze reguliere pensioenopbouw uit brutoloon. Die nettoregeling, de NAP (netto aanvullend pensioen), is in 2005 door de VNC met KLM afgesproken omdat ook toen de overheid de mogelijkheden om pensioen op te bouwen aanzienlijk versoberde. De NAP was en is bedoeld om extra te sparen voor je pensioen en zo te zorgen dat het pensioen op de normpensioenleeftijd ook zo danig is dat je er van kunt leven.

De overheid heeft besloten dat de NAP vrijwillig moet worden. Momenteel is deelname verplicht. Daarnaast wordt het gespaarde bedrag opvraagbaar op het moment dat je beslist te stoppen met de NAP. Dat kon voorheen alleen op de pensioendatum. De VNC is echter nog steeds van mening dat de NAP een waardevolle aanvulling is op het bruto gespaarde pensioen. Zeker gezien het feit dat de uit het brutoloon gespaarde pensioenregeling is uitgekleed en alleen maar verder wordt uitgekleed, is extra sparen de enige manier om eerder met pensioen te gaan dan op de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat kan alleen nog uit nettoloon, uit brutoloon sparen we al het maximaal toegestane.

Goed besteed geld
We hebben dan ook besloten dat de NAP moet blijven bestaan. Deelname wordt vrijwillig, maar wij zijn er van overtuigd dat de 2% van het nettoloon die wij nu in de NAP stoppen goed besteed geld is. De bruto pensioenregeling levert met name voor de jongere generaties, die vol geraakt worden door de versoberingen van de laatste jaren, te weinig op om een redelijk pensioen op te bouwen op de norm pensioenleeftijd van 60 jaar. 

Begin volgend jaar gaat de VNC, samen met de andere cabinebonden, met KLM in gesprek over de verdere invulling van de pensioenafspraken. Centraal staat de wens om ook naar de toekomst toe een degelijke pensioenvoorziening voor het cabinepersoneel veilig te stellen. De NAP zal onder de loep genomen worden. Deze netto spaarregeling wordt steeds belangrijker in dit opzicht, maar moet wel beter en flexibeler.

Geen bezuiniging
De VNC is erg blij met de uitspraak van KLM dat ze niet van plan is om de versoberingen van de overheid aan te grijpen om het verschil in premie in eigen zak te steken. Het verschil in premie kan worden ingezet om de regeling te verbeteren of kan eventueel via het salaris terugvloeien naar de deelnemers. Voor 1 juli 2015 moeten we met KLM passende afspraken maken.

KLM sectiebestuur

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA