• home
  • Actueel
  • Pensioenopbouw cabinepersoneel transavia weer slechter

Pensioenopbouw cabinepersoneel transavia weer slechter

5 nov. 2015

Er speelt momenteel veel in pensioenenland en het gaat helaas niet om verbeteringen. Dat is heel kwalijk want het gaat om een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde: je oudedagvoorziening! 
Vandaar dat wij duidelijk uiteen willen zetten voor jullie wat er aan de hand is. Onze pensioenregeling wordt uitgevoerd door de SPTGC, Stichting Pensioen Transavia Grond en Cabine. Zowel het grond- als cabinepersoneel hebben hun eigen pensioenregelingen die echter door hetzelfde pensioenfonds worden uitgevoerd. De inhoud en afspraken voor de pensioenregeling van het cabinepersoneel worden door transavia en de VNC en andere werknemersorganisaties gemaakt.

Wat is verstandig?
Het pensioenfonds, transavia en de werknemersorganisaties zijn al heel lang in een werkgroep alternatieve uitvoeringsvormen aan het onderzoeken. Op dit moment zijn we verzekerd bij Aegon. In januari 2015 is het herverzekeringscontract bij Aegon aangepast, dit had een grote impact op de kosten van de pensioenopbouw (jaarinkoop en kosten indexatie) en daarmee op de regelingen die door het pensioenfonds worden uitgevoerd. Vanwege de gedaalde rente zullen de actuariële kosten verder stijgen. De vraag is dus of voortzetting van de huidige herverzekering bij Aegon verstandig is?!

Duurdere inkoop
Bij het afsluiten van de herverzekeringsovereenkomst met Aegon is er bedongen dat de overeenkomst tussentijds eenmalig opgezegd kan worden en wel per 1 januari 2016. Indien geen gebruik wordt gemaakt van deze uitstapmogelijkheid, dan loopt de overeenkomst door tot en met 31 december 2017. Daarbij zal het inkopen van pensioenen duurder worden door vooral de huidige lage rentestand. Van deze uitstapmogelijkheid kan alleen gebruik gemaakt worden als sociale partners (Grond en Cabine) besluiten om te kiezen voor een andere uitvoeringsvorm.  

In het onderzoek naar alternatieve uitvoeringsvormen ligt de focus voornamelijk op een APF (Algemeen Pensioenfonds) of BPF Vervoer (Bedrijfspensioenfonds) omdat deze meer perspectief bieden dan voortzetting van de herverzekering bij Aegon. Na het opvragen van informatie en verschillende offertes bleek echter dat er in het geval van BPF niet aan bepaalde voorwaarden kan worden voldaan. Ook bij een APF zijn er nog te veel onduidelijkheden.

Opbouwpercentage onder 1,5
Voordat de werkgroep tot een gezamenlijke conclusie kon komen, heeft transavia vorige week met de grondbonden al de conclusie getrokken dat de huidige situatie in 2016 voortgezet zal worden. In het cabine CAO overleg van 28 oktober heeft het bedrijf dit aan de VNC medegedeeld. De VNC vindt het uitermate teleurstellend dat ook dit jaar, net als vorig jaar, transavia op de valreep afspraken wil maken, waardoor we uiteindelijk geen keuze meer hebben. Dit betekent namelijk dat als we inderdaad bij AEGON blijven, het opbouwpercentage naar alle waarschijnlijkheid minder dan 1,5 zal bedragen. De VNC heeft transavia deze week een brief gestuurd waarin wij ons ongenoegen over het proces en de uitkomst daarvan hebben uitgesproken. Hierin roepen wij het bedrijf op om alsnog met een bevredigende oplossing te komen en stellen we een aantal voorwaarden.

Binnenkort zullen we jullie informeren over de ontwikkelingen.

Sectiebestuur transavia 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA