Pensioendeal voor KLC en KLM is rond

7 aug. 2017
Ons volharden in de pensioenkwestie heeft geleid tot een mooi resultaat: de toekomstbestendige pensioendeal voor KLM en KLC cabinepersoneel is rond! Dat betekent dat met terugwerkende kracht de wettelijke versoberingen worden gerepareerd. De pensioenopbouw van collega's (vooral belangrijk voor hen die ver van hun pensioen zitten, denk aan relatief korte dienstverbanden en de KLC'ers) blijft daarmee op peil.

Ons eerdere ‘op het hoofdkantoor geparkeerde’ pensioengeld vloeit dan ook terug naar waar het hoort: bij de pensioendeelnemers.

Iets meer netto salaris
Met het afronden is de VNC erin geslaagd een goed pensioen op de normpensioenleeftijd veilig te stellen. De regeling kent een vaste premie, maar daar staat een deugdelijke financiering tegenover dankzij het optrekken van de werkgevers premie. Bovendien gaan cabineleden iets minder pensioenpremie betalen en houden dus per saldo iets meer netto salaris over.
  
Pensioen op peil
Per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 heeft de overheid de maximale pensioenopbouw aanzienlijk naar beneden bijgesteld en daarmee was er geen sprake meer van een fatsoenlijk pensioen op de normpensioen leeftijd van 60 jaar. Vooral de collega's die relatief kort in dienst zijn, zouden hierdoor hard worden getroffen. Met de realisering van het VNC-pensioenvoorstel wordt de premievrijval gebruikt om de pensioenuitkomsten voor het KLM en KLC-cabinepersoneel op peil te houden. Door pensioen op te bouwen over elementen in het salaris die tot nu toe niet pensioen gevend waren, is de pensioengrondslag verhoogd en worden de pensioenuitkomsten van voor 2014 bijna geëvenaard.
 
Vaste premieregeling voor KLM
De bestaande pensioenregeling kende een overschotten- en tekortenregeling en daarmee moest - volgens geldende boekhoudregels - het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds over de balans lopen. Dat leidde voor KLM tot grote schommelingen in het eigen vermogen, terwijl het geld is van het cabinepersoneel waar KLM dus niet aan kan komen. Door een vaste premie af te spreken is KLM bij het cabinepersoneel van dat probleem af. Hiermee is aan een wens van KLM in vervulling gegeven.
 
Daarmee verschuift er ook een stuk risico van de werkgever naar de werknemer. KLM heeft nu immer geen bijstortverplichting meer. Om dat risico af te dekken moest de premie behoorlijk omhoog en daar was KLM natuurlijk niet blij mee. KLM is uiteindelijk mede onder druk van de door de VNC ingezette rechtszaak toch volledig akkoord gegaan.
 
Dank aan onze leden
Bij deze willen we onze leden bedanken voor hun steun en loyaliteit. Hierdoor konden we de lange weg afleggen en gezamenlijk de benodigde pensioen-advocaten en deskundigen inzetten. Voor ons een enorme stimulans om er de schouders onder te blijven zetten en wat voor het gehele KLM en KLC cabinekorps goed uitpakt.

KLM en KLC Sectiebestuur

Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden, jouw toekomst en jouw pensioen! Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Samen staan we sterker: geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Lid worden? Klik hier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA