• home
  • Actueel
  • Overleg rondom KLC CA’s in proeftijd pakt zeer teleurstellend uit

Overleg rondom KLC CA’s in proeftijd pakt zeer teleurstellend uit

27 mrt. 2020
Vanochtend heeft de VNC een toelichting gekregen van KLC op de zorgvuldigheidstoets om vast te stellen of proeftijdontslag niet in strijd is met de NOW regeling.

KLC gaf vorige week aan voornemens te zijn de arbeidsovereenkomst te beëindigen in proeftijd om twee redenen: bedrijfseconomische omstandigheden en een incompleet beeld van functioneren. Omdat er nauwelijks vluchten gevlogen worden en geen probitionary check uitgevoerd kan worden, ontbreekt volgens KLC een voldoende beeld van de CA aan het einde van de proeftijd .
De VNC was vorige week al - en nu ook - van mening dat dit ontslag niet legitiem zou zijn.

Met de NOW regeling die sinds kort van toepassing is, vindt de VNC dat er geen ontslagen mogen vallen op het moment dat een bedrijf gebruikt maakt van deze regeling. Omdat het op dit moment alleen nog maar een tijdelijke regeling betreft en de volledige NOW regeling nog wordt uitgewerkt door de overheid, is het onduidelijk of het gegrond is om CA’s in proeftijd te ontslaan vanwege de eerder genoemde redenen.
Door deze onduidelijkheid hebben wij een interpretatieverschil met KLC: de VNC bekijkt het vanuit een werknemersperspectief en KLC bekijkt het vanuit een werkgeversperspectief.
KLC heeft haar besluit gebaseerd op de huidige informatie c.q. de tijdelijke NOW regeling en de VNC wil haar conclusie baseren op de volledige NOW regeling, zodra deze bekend is.

Tot onze grote spijt zijn de betreffende CA’s inmiddels geïnformeerd over het besluit en lijkt dit vooralsnog onoverkomelijk. Ondanks dat KLC het besluit ook betreurt, temeer omdat het enthousiaste nieuwe CA’s betreft, vinden wij het uitermate teleurstellend dat er niet is gekozen voor een andere mogelijkheid. De VNC heeft nog een voorstel gedaan om te wachten op de volledige regeling tot en met 8 april, en aan de hand daarvan een besluit te nemen. Dit werd afgewezen door KLC.

De VNC gaat zich verder beraden over de situatie en zal zodra de volledige NOW regeling bekend is kijken of het mogelijk is om het ontslag terug te draaien. Helaas kunnen wij hier op dit moment geen verdere concrete uitspraken over doen. We hebben de afspraak met KLC om de betreffende CA´s weer in dienst te nemen, wanneer er vóór 1 oktober 2020 weer vacatures zijn en het ontslag niet is teruggedraaid. Daarbij zal de volgende volgorde aangehouden worden: initial 1, initial 2, initial 3.

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt n.a.v. dit artikel, neem gerust contact op via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of via telnr.: 020-5020480

KLC Sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA