• home
  • Actueel
  • Overleg personeelstekorten KLC eindigt in mineur

Overleg personeelstekorten KLC eindigt in mineur

5 jun. 2020
Vandaag heeft de VNC overleg gehad met KLC over de tekorten die het bedrijf voor het komende winterseizoen verwacht. KLC wil het corona-akkoord openbreken en hier is op zijn zachtst gezegd geen overstemming over bereikt. Klik hier om het oorspronkelijke corona-akkoord nog eens na te lezen.

KLC begon het overleg met een korte inleiding over de stand van zaken binnen het bedrijf. De reden voor de tekorten heeft te maken met het feit dat KLC afscheid heeft genomen van CA’s in proeftijd en lopende c.q. geaccordeerde cursussen heeft gecancelled. Samen met het feit dat men een reguliere winterproductie verwacht te vliegen en de introductie van Embraer E195-E2 begin 2021 doorgaat, zorgt dit naar verwachting voor een tekort van 137 FTE.
Eind maart heeft de VNC samen met KLC een akkoord gesloten over de te nemen maatregelen in de coronacrisis en hierin is o.a. een prioriteitstelling afgesproken over het terugkomen van de CA’s die in proeftijd zijn ontslagen, de trainees t/m initial 8 en kandidaten op de wachtlijst, mits er vacatures ontstaan voor 1 oktober.

Daar waar KLC tekorten verwacht, zal KLM waarschijnlijk met boventalligheid (een overschot) te maken krijgen en daarom is er door KLC/KLM een detachering voorgesteld. Het zou gaan om een detachering van KLM CA’s naar KLM Cityhopper voor een periode van maximaal 1 jaar.
KLC wil nu terugkomen op onze eerder gemaakte afspraken en de KLM-detachering voor laten gaan op de prioriteitstelling in het corona-akkoord. Echter, de VNC is van mening dat deze afspraken niet voor niets zijn gemaakt en dat beide partijen zich daar aan dienen te houden. Dit wil niet zeggen dat detachering voor de KLC sectie onbespreekbaar is.

Gedurende het overleg hebben wij aangegeven dat de VNC een verantwoordelijkheid heeft naar haar KLC-leden als het gaat om werkgelegenheid. Het openbreken van een akkoord en daarmee het niet terughalen van CA's is niet in het belang van deze VNC-leden.
Na dit duidelijk kenbaar te hebben gemaakt, hebben wij KLC gevraagd met een beter voorstel te komen. KLC staat hier echter duidelijk niet voor open.

Het verbaast ons dat KLC zo makkelijk terug denkt te kunnen komen op de gemaakte afspraken in het akkoord en niet voor een andere vorm wil kiezen dan hun eigen voorstel. Hiermee laat KLC de betreffende mensen ogenschijnlijk in de kou staan.
Het laatste woord is hier nog niet over gesproken en uiteraard houden we jullie op de hoogte

KLC Sectiebestuur

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA