• home
  • Actueel
  • Overleg over pensioen KLM en KLC cabinepersoneel vastgelopen

Overleg over pensioen KLM en KLC cabinepersoneel vastgelopen

25 sep. 2015

Al sinds 2010 heeft KLM op haar wensenlijstje staan dat ze afspraken wil maken over een Toekomstbestendige Pensioenregeling voor al het KLM personeel.
Wat KLM nu eigenlijk bedoelde met 'toekomstbestendig' bleef lang onzeker.

Tijdens het pensioenoverleg van gisteren (24 september) kwam KLM na een schorsing van ruim 2 uur met de mededeling dat een eerder ingediend VNC voorstel onacceptabel was. De KLM delegatie gaf aan dat er overleg moest plaatsvinden met de directie en dat consequenties in de breedste zin, waaronder het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst, zouden worden overwogen.

Voorbarig handdoek in de ring
De VNC is verrast door het opschorten van het overleg. Aan de VNC is door KLM gevraagd om voorwaarden te formuleren en dat hebben we gedaan. We hebben daar ook nog bewegingen in gemaakt maar als KLM niet aan de voorwaarden tegemoet wil komen, lijkt onderzoek naar de andere scenario's voor de hand te liggen. Bovendien moet het overleg bij de vliegers en de grond over toekomstbestendig pensioen nog beginnen. Nu al de handdoek in de ring gooien lijkt ons dan ook nogal voorbarig.

Een stukje historie
De pensioenregeling voor cabinepersoneel kende al een aantal toekomstbestendige elementen. Zo hebben wij een overschotten- en tekortenregeling, maar hebben wij al jaren geleden een maximale premie afgesproken. Een verplichting om onbeperkt bij te storten heeft KLM bij cabine al jaren niet meer. Ook liepen we met een indexatie-staffel voor de troepen uit. Zo'n staffel, die voorkomt dat er op een kritische grens voor de dekkingsgraad, of volledig, of helemaal niet wordt geïndexeerd is pas recent wettelijk verplicht geworden. Een aantal malen is dan ook uitgesproken dat er bij de cabine-regeling niet zo veel hoefde te gebeuren.

Pensioen is pensioen
De afgelopen jaren zijn we echter ook geconfronteerd met wettelijke maatregelen. De maximale opbouw werd in 2 stappen verlaagd. Als je minder mag opbouwen, hoeft er ook minder premie betaald te worden. Er moesten met KLM afspraken gemaakt worden over wat te doen met de premievrijval. De VNC heeft daar altijd een rechte koers in gevaren: Pensioengeld moet een pensioenbestemming houden. Wij hebben daarom voorstellen gedaan om de versoberingen te repareren om te zorgen dat cabinepersoneel toch een zo hoog mogelijk pensioen kan blijven opbouwen.

KLM wil risico verschuiven naar personeel
Tijdens de eerste onderhandelingen over de regeling werd duidelijk hoe KLM de toekomstbestendigheid wilde invullen: een vaste premie waardoor het betalen van herstelpremies verleden tijd zou zijn en KLM de pensioenverplichtingen niet meer over de balans hoefde te laten lopen. Dat is vervelend omdat het de cijfers van de balans beïnvloed terwijl het geen geld is waar KLM over kan beschikken.
Een regeling met een vaste premie heet een Collective Defined Contribution-regeling (CDC) in tegenstelling tot onze huidige regeling waarbij KLM een Defined Benefit garandeert (binnen de grenzen van de maximale premie). Het risico dat de premie niet toereikend is om de pensioenopbouw te financieren verschuift daarmee van KLM naar het cabinepersoneel. Ook op dit onderwerp heeft de VNC altijd een duidelijk standpunt gehad: als wij meer risico gaan lopen moet daarvoor in de vast te stellen premie een opslag worden opgenomen. Een compensatie is heel gebruikelijk in Nederland op het moment dat een werkgever over wil gaan naar een CDC-regeling en aangezien de vergelijking met de 'BV Nederland' nogal eens gemaakt wordt moet dit een herkenbare voorwaarde zijn.

Drie scenario's
In de aanloop naar het overleg van 23 en 24 september heeft KLM aangegeven dat er 3 mogelijke scenario's zijn:

1. We repareren maximaal de verlaging van de opbouw en beperken het risico van KLM door een CDC-regeling.

2. We repareren de verlaging van de opbouw gedeeltelijk en beperken ook het risico van KLM maar gedeeltelijk, bijvoorbeeld door het premie maximum nog iets verder te verlagen.

3. We repareren niet en doen niets aan het risico voor KLM en maken alleen een afspraak over de premie vrijval.

Kostenneutraal
De voorkeur van KLM ging uit naar scenario 1 en de vraag die de VNC kreeg voorgelegd was onder welke voorwaarden wij akkoord zouden kunnen gaan met een CDC-regeling. De voorwaarden die wij geformuleerd hebben kwamen er in het kort op neer dat wij de verlaagde pensioenopbouw maximaal willen repareren. Dat kan overigens kostenneutraal, want die reparatie wordt gefinancierd uit de premievrijval, maar we willen wel een opslag op de premie om de risico-verschuiving te compenseren. Als we dat niet doen zitten we binnen 5 jaar met tekorten die niet meer aangezuiverd worden.

Ondergrens
Die opslag op de premie was voor KLM onaanvaardbaar. KLM wil hetzelfde blijven betalen als ze nu betaalt en dat in de wetenschap dat ons fonds een reservetekort heeft en met het KLM-voorstel nog verder in de problemen gaat komen. De VNC heeft op 24 september nog een voorstel gedaan om de opslag wat naar beneden bij te stellen, maar daarmee zaten wij echt op de absolute ondergrens van wat wij nog verantwoord vinden. Het alternatief moest dan maar een van de andere scenario's zijn.

We wachten nu af wat het overleg van de KLM delegatie met de directie gaat opbrengen.

KLM bestuur

 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA