Overleg met transavia eindigt in impasse

29 sep. 2020
Waar wij afgelopen vrijdag nog openingen zagen en een beweging vanuit transavia en dus met een positief gevoel de onderhandelingen van maandag ingingen, liep dit helaas uit op een teleurstelling. De oorzaak ligt voornamelijk in het feit dat de ideeën van de VNC en transavia over een sociaal plan momenteel redelijk ver uiteenlopen.

De VNC heeft al meerdere malen aangegeven dat het van groot belang voor het cabinepersoneel is dat er een goed en gedegen sociaal plan klaarligt voor als het tot eventuele gedwongen ontslagen mocht komen. Het bedrijf heeft wederom aangegeven dat er op dit moment geen gedwongen ontslag plaats hoeft te vinden bij het cabinekorps maar zij kunnen hier naar de toekomst toe geen garantie op geven.  

Speerpunten Sociaal Plan
Voor de VNC zijn de twee speerpunten voor een sociaal plan:
> een suppletieregeling, dit is een aanvulling op de ww-uitkering bij gedwongen ontslag.
> een wederindiensttredingsafspraak, als er gedwongen ontslagen zijn en het daarna weer beter gaat, dat eerst de collega’s die het bedrijf gedwongen hebben moeten verlaten weer terug in dienst kunnen komen en wanneer zij dat wensen met behoud van senioriteit en functie.

Ledenvergadering
Vanochtend hebben wij in in een digitale ledenvergadering verteld wat er op tafel lag voordat het overleg op maandagavond in een impasse eindigde (deze ledenvergadering is terug te kijken via de besloten facebook pagina).

Besparingen
De VNC snapt  dat er besparingen nodig zijn voor het bedrijf om in aanmerking te komen voor de staatssteun. De VNC is bereid om daarin mee te bewegen, daar is het verder uitstellen van de winstdeling 2019 al onderdeel van. Deze kan pas worden uitgekeerd zodra  er weer groene cijfers worden gedraaid. Het is nu natuurlijk erg lastig voorspellen wanneer dit zal zijn.
De huidige cao is inmiddels afgelopen, er was nog geen nieuwe afgesproken en dus is er ook geen sprake van loonsverhoging. transavia heeft aangegeven deze, met het oog op perspectief qua besparingen in te willen zetten van 2 x 2,5%.
De tredepauze is in combinatie met het Sociaal Plan het hete hangijzer tijdens dit overleg gebleken. Tijdens de ledenvergadering van vanochtend hebben we gekeken hoe jullie, onze achterban, daar tegenover staan. Het merendeel blijkt van mening dat de tredepauze wel kan plaatsvinden maar dat deze wel moet worden teruggegeven aan het personeel. Kortom: een tijdelijke afspraak en dat in combinatie met een gedegen sociaal plan.

Brief
Het VNC sectiebestuur zal vandaag een formele reactie sturen naar transavia over de ontstane onwenselijke situatie.
We hebben op flink wat zaken meebewogen met het bedrijf omdat we de ernst van de situatie zien. Daarom wil de VNC echt wel meedenken over en meewerken aan oplossingen.
Daartegenover staat de noodzaak van een gedegen Sociaal Plan voor alle cabinecollega’s en we rekenen erop dat transavia dat eveneens gaat inzien en ons hierin zal tegemoetkomen.

Zodra er ontwikkelingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.

Heb je vragen, mail ze ons gerust via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl.
 

Angela Visser & Antonie Kloots
sectiebestuur transavia  

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA