Overleg KLM en cabinebonden maart

1 apr. 2022
De planningsstand met instroom en promoties; inzetbaarheidsgesprekken; quarantainezone aan boord en de MAD-test zijn hoofdpunten uit het overleg tussen cabinebonden en KLM. Lees de toelichting hierop en eventuele vragen kunnen worden gesteld tijdens onze live ledeninfosessies, klik hier voor aanmelden. Ook naast de infosessies zijn wij uiteraard bereikbaar.

KLM gaat door met het aannemen van nieuw cabinepersoneel, onder wie ook  Asian Cabin Crew. Tot op heden betekent dat in totaal weer 99 kandidaten voor extra instroom in de planning. Bij elkaar is er nu al ruim boven de 500 FTE instroom gepland. We zij blij met deze stijgende lijn na de eerdere afschaling als gevolg van de pandemie.

Dalend ziekteverzuim
Ander fijn nieuws is dat het ziekteverzuim daalt waardoor er nauwelijks nog moest worden geplust. Dat is positief want plussen is eigenlijk een lapmiddel bij onverwacht hoog verzuim. De planning voor promoties blijft stabiel met 84 plaatsen voor promotie van CA naar purser en 48 plaatsen voor purser naar senior purser.
Inzetbaarheidsgesprekken
KLM was van plan om inzetbaarheidsgesprekken te gaan voeren met collega’s die op de ‘niet testenlijst’ staan. Onderwerp zou vooral zijn welke indelingstechnische beperkingen dit kan veroorzaken. Wij wilden daarop eerst meer duidelijkheid over de manier waarop deze gesprekken zouden worden gevoerd. Omdat het onderwerp niet langer actueel is, deelde KLM nu mee dat dergelijke gesprekken niet zullen plaatsvinden. Mocht het in de toekomst toch weer gaan spelen, dan komt dit punt eerst terug in het cabineoverleg.

MAD-test
Voor nieuw aan te nemen personeel maakt een MAD-test (Medicijnen - Alcohol - Drugs) onderdeel uit van de aannameprocedure. Als dat onverhoopt leidt tot een positieve uitslag, wat dus negatieve gevolgen kan hebben, is beroep aantekenen mogelijk. Bij de nieuwe beroepsprocedure wordt daarbij vanuit KLM Health Services (KHS) ook een haartest afgenomen, dat zou een duidelijker beeld geven over een langere periode. Testuitslagen komen vanwege medische geheimhouding alleen in het medisch dossier bij KHS en dus niet in een personeelsdossier.

Quarantaine zone aan boord
De VNC heeft al eerder bij KLM gepleit om voor crewleden richtlijnen op te stellen om ze te helpen hoe zij moeten communiceren naar passagiers als er sprake is van een quarantainezone aan boord. KLM had beloofd dit verzoek mee te nemen en met een (tekst)voorstel te komen, dat bleek helaas nog  niet gedaan. Wij vinden dat vreemd aangezien het prioriteit heeft omdat het een actueel issue is. Daarbij komt dat de vluchten steeds voller zitten, waardoor het afgescheiden zitten van passagiers/ in quarantaine steeds meer een uitdaging wordt. KLM zal er nu haast achter zetten, dus wordt vervolgd.


Marije Kroese, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Ivo Kruse Koster, Roberto Tunzi en Chris van Elswijk,
KLM sectiebestuurders

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA