• home
  • Actueel
  • Overeengekomen uitvoeringsafspraken Corona protocol

Overeengekomen uitvoeringsafspraken Corona protocol

17 apr. 2020
Naast het protocol met de flexibiliteits- en verlofmaatregelen omtrent de coronacrisis zijn er ook uitvoeringsafspraken over eventuele toekomstige in- en doorstroom en promotie tussen de cabinebonden en KLM overeengekomen. Ze zijn inmiddels op papier vastgelegd klik hier om ze te lezen.  

Het lijkt wellicht apart om in tijden van crisis hierover uitvoeringsafspraken te maken maar het kan alvast maar helder zijn hoe hiermee om te gaan bij eventuele opstart van zaken.

Bij deze een korte toelichting op het bijgevoegde document met uitvoeringsafspraken.

Voorrang jaarcontractanten indien instroom zou starten
Indien er na doorstroom vanuit KLC weer ruimte zou komen voor instroom, dan hebben we de afspraak met KLM dat jaarcontractanten tot maximaal 2 jaar na afloop van hun contract met voorrang terug in dienst worden gevraagd (met inachtneming van de bestaande instroomregels), met behoud van hun oorspronkelijke salaris. Daarna volgen kandidaten wiens basiscursus als gevolg van de coronacrisis werd geannuleerd. Voor beide groepen geldt dat men niet opnieuw het selectieproces hoeft te doorlopen, in plaats daarvan zal een herindiensttredingsgesprek plaatsvinden. Voorwaarde bij het herindienst nemen is - zoals normaal - een positief antecedenten- en veiligheidsonderzoek.

Basiscursussen
Tot mei 2021 geldt dat indien basiscursussen weer opstarten de kandidaten die al geplaatst waren op een als gevolg van de coronacrisis geannuleerde basiscursus voorrang zullen krijgen. Afhankelijk van het aantal plaatsen en de beschikbaarheid van betrokkenen bepaalt KLM na een hernieuwd kennismakingsgesprek de instroomvolgorde. Uitgangspunt daarbij is dat degene van wie de geannuleerde basiscursus eerder in tijd lag voorgaat boven degene van wie de geannuleerde basiscursus later in tijd lag. Het kennismakingsgesprek komt in de plaats van het reguliere selectieproces. Vanaf 1 mei 2021 zal het reguliere selectieproces weer gelden.

Volgorde indien promoties opstarten
Als er promotietrainingen zouden starten, zullen de kandidaten die al in training waren maar van wie de cursus voortijdig is afgebroken als eerste de gelegenheid krijgen de promotietraining alsnog af te maken. Daarna volgen kandidaten die geplaatst waren op een cursus die als gevolg van de coronacrisis werd geannuleerd. De precieze invulling van de training zal in overleg met Groepscommissie 31 worden bepaald.   

KLM Sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA