Oproep aan alle leden: doe mee met de ALV!

31 mei 2016

Ieder jaar wordt er voor en door VNC leden een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. Wil je volledig worden bijgepraat over het reilen en zeilen van jouw VNC? Dat kan en wel op woensdag 29 juni!
Naast het uitwisselen van interessante informatie is er ook gelegenheid om bij te praten. Niet alleen met de bestuursleden maar ook met andere leden van al onze secties: allemaal collega's van easyJet; KLC; KLM; transavia en TUI.

Onlangs heb je de uitnodiging met tijd, locatie en agenda ontvangen maar bij deze een reminder. De ALV is op woensdag 29 juni 2016 om 14.00 uur in Wings (oude verkeerstoren), 1e etage, Stationsplein ZW 602 te Schiphol-Oost.

Agenda:

Opening
Mededelingen
Goedkeuring verslag ALV d.d. 17 juni 2015
Jaarverslag voorzitter VNC
Presentatie cijfers VNC
     a. Financieel verslag afgelopen boekjaar, vaststelling jaarverslag 2015
     b. Begroting 2016 (bijgesteld) en begroting 2017
Verslag kascommissie
Stemming agendapunt 5
Vaststellen contributies en bijdragen:
     a. Reguliere contributies
     b. Geassocieerde leden en donateurs
Rondvraag
Sluiting


 Toelichting op de agenda
Ad 3. Het verslag vind je achter de inlog op de VNC website.
Ad 4. De (sectie)voorzitters verzorgen een presentatie bij dit agendapunt.
Ad 5. De penningmeester verzorgt een presentatie bij dit agendapunt. Cijfers en bijbehorende toelichting worden bij aanmelding voor de vergadering toegezonden en liggen bovendien ter inzage tijdens de vergadering.
Ad 6. Het verslag van de kascommissie vind je achter de inlog op de VNC website en wordt op de vergadering uitgereikt. In een komend Magazine wordt hier ook aandacht aan besteed.
Ad 8. Het algemeen bestuur houdt de contributies op het niveau van 2015.

De ALV wordt afgesloten met een borrel. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd! Je kunt je aanmelden voor de ALV via secretariaat@vnconline.nl

 

VNC bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA