Opnieuw uitvraag tijdelijk meerwerk KLM

27 jan. 2014

Vandaag wordt door KLM opnieuw een uitvraag gedaan voor tijdelijk meerwerk. Dat is een van de hoofdpunten van het eerste KLM cabineoverleg van 2014. In verband met de drukke agenda's werd dit overleg op maandag gehouden in plaats van de gebruikelijke donderdag. Verdere zaken op de 
Vandaag wordt door KLM opnieuw een uitvraag gedaan voor tijdelijk meerwerk. Dat is een van de hoofdpunten van het eerste KLM cabineoverleg van 2014.

 

In verband met de drukke agenda's werd dit overleg op maandag gehouden in plaats van de gebruikelijke donderdag. Verdere zaken op de agenda waren onder andere: doorvliegen na je zestigste; de planningsstand en het kopen van vakantiedagen.

Nog meer meerwerk
Deze week wordt er opnieuw een uitvraag voor tijdelijk meerwerk gedaan door KLM. Het gaat om werk voor 20 tot 30 FTE.  Aanleiding is dat een in eerste instantie voor transavia.com aangeschafte Boeing 737 uiteindelijk zal worden ingezet voor de KLM vloot. KLM gaat daarmee geen nieuwe bestemmingen aanvliegen, maar wel bepaalde bestemmingen in hogere frequenties.

In totaal is er een aantal van 200 FTE nodig volgens de planningsstand. De eerste basiscursus met 14 nieuwe collega's -geworven uit interne sollicitaties- is al begonnen. Komende maanden stromen ook 96 KLC collega's door naar KLM. Daarnaast is de wachtlijst met 250 aanvragen voor structureel meerwerk (goed voor 56 FTE) volledig weggewerkt door het toekennen van deze aanvragen. Deze ontwikkelingen en het feit dat er door collega's minder deeltijd wordt aangevraagd, er minder zwangerschappen zijn en meer collega's doorvliegen na hun zestigste zorgen er samen voor dat externe instroom niet nodig lijkt te zijn.

Zomerpiek bijna afgedekt
Om de verwachte zomerpiek op te vangen zou in eerste instantie 100 FTE nodig zijn, eind vorig jaar werd dit bijgesteld naar 80. Daarmee is het zeer waarschijnlijk dat de zomerpiek kan worden afgedekt met het eerder toegekende tijdelijk meerwerk voor het vaste korps.

Aan het verzoek van de cabinebonden om tijdelijk meerwerk op te knippen in verschillende periodes kan KLM geen gehoor geven omdat dit qua planning nauwelijks uitvoerbaar is. Voor de laatste periode bijvoorbeeld gaf 80 FTE zich op voor tijdelijk meerwerk voor een termijn van 4 maanden. Bij het opknippen van zo'n tijdsspanne bemoeilijken factoren als 'wie geef ik welke periode' dusdanig de planning dat alle flexibiliteit die je ermee wilt bewerkstelligen wegvalt, meent KLM.

Keuze om door te vliegen
Bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar bestaat de mogelijkheid om door te werken. Als je als werknemer aangeeft bij je werkgever dat je dat wilt, volgt er een gesprek hierover. Echter wat er nu een enkele keer gebeurt, is dat KLM voorstelt om niet door te vliegen maar afscheid te nemen. Voor alle duidelijkheid: dat is niet de bedoeling! Je hebt als cabinepersoneel een keuzemoment en de cabinebonden wijzen KLM er op dat zij dit proces zorgvuldig dienen te volgen.

Vakantiedagen kopen
In de laatste cao is afgesproken dat er in de Cafetariaregeling de mogelijkheid is tot het kopen van maximaal 10 extra vakantiedagen. Mocht je hier gebruik van maken, besef dan wel dat deze dagen na een jaar komen te vervallen indien je zelf geen actie onderneemt om ze te gebruiken. Je moet dus via P&A het verzoek indienen om de extra gekochte verlofdagen in te delen. Regel is dat het regulier verlof van het gehele korps eerst wordt ingedeeld, er vervolgens wordt gekeken of de planning extra vrije dagen toelaat en tot slot geldt in deze 'first come, first serve'. Als het door KLM komt dat je jouw extra gekochte vakantiedagen niet kan opmaken binnen een jaar, dan verlopen ze niet maar worden ze omgezet in oude JV dagen.

Stip op de horizon
Geruime tijd geleden hebben we met KLM een start gemaakt om te kijken of ACC (Asian Cabin Crew) te werk gesteld zou kunnen gaan worden vanuit Amsterdam. Die werkgroep heet 'Stip op de horizon'. De overheid is een belangrijke speler in dit geheel want het gaat om buitenlandse werknemers. En over dat laatste heeft de Nederlandse overheid steeds strengere regels gesteld. Gezien het aantrekken van deze regelgeving is het voor KLM niet mogelijk om ACC te laten werken vanuit Nederland. Dat betekent dat deze 'Stip' voorlopig een vroege dood is gestorven.

KLM IPB boven XFA van transavia.com
Enige tijd geleden hebben we met KLM de discussie gevoerd waarom vliegers van KLM en transavia.com bij elkaar in de cockpit (gratis) kunnen meereizen voor woon-werkverkeer (XCM) en KLM cabine niet die mogelijkheid (XFA) heeft bij transavia.com. KLM wenst haar cabinepersoneel hierin ook nog niet te faciliteren dus deze ongelijkheid blijft voorlopig bestaan. KLM heeft wel op ons dringende verzoek een nieuwe tekst voor de BOM (Basic Operations Manual) geschreven die vanaf maart dit jaar gaat gelden. In die tekst staat dat KLM IPB voor gaat op XFA van transavia.com.

Kennis en kunde DMF Purser
Tot slot is de voorgenomen organisatiewijziging voor wat betreft de DMF-Pursers niet door gegaan. De VNC is blij dat de kennis en kunde van de DMF-Pursers geborgd blijft -inclusief een WRR team- in het OCC en de naam DMF-Pursers zal waarschijnlijk veranderen in WRR team. Zo heetten ze vroeger toch ook?

Het eerst volgende cabineoverleg staat gepland voor donderdag 27 maart.

KLM bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA