Openstelling tijdelijk meerwerk bij KLM

18 okt. 2021
Om te kunnen voldoen aan de productieplanning voor het eerste kwartaal van 2022 verwacht KLM momenteel voor die periode zo’n 100 FTE* meer aan cabinepersoneel nodig te hebben. De eerste stap voor extra bemensing is het door KLM openstellen van de uitvraag voor tijdelijk meerwerk voor een- en tweebanders.

Het is dus wachten of er voldoende animo voor tijdelijk meerwerk is om zo voorlopig de krapte op te lossen. Daarbij hebben we geopteerd bij KLM dat collega’s die graag structureel in plaats van tijdelijk meerwerk willen, die mogelijkheid aansluitend ook krijgen. De werkgever gaf daarop aan dat het omzetten van tijdelijk naar structureel meerwerk een optie wordt zodra blijkt dat er voor langere tijd (lees structureel) meer personeel nodig is. Daarmee is hopelijk een mogelijke barricade weggenomen voor collega’s die wellicht nu niet zouden inschrijven voor tijdelijk meerwerk omdat zij dan dachten de aansluiting naar structureel meerwerk te missen.

Positie gedetacheerden
Vanuit de VNC hebben we altijd aangedrongen op zo snel mogelijke terugkeer van de bij KLC gedetacheerde KLM collega’s. Dit blijkt echter moeilijk uitvoerbaar omdat KLC ook groeit en op de gedetacheerden rekent. Daarom hebben wij gepleit voor meer nieuwe aanname bij KLC, meer trainingscapaciteit en het uitzetten van meerwerk, ook bij KLC. Het heeft als doel om de gedetacheerden zo snel als mogelijk te kunnen laten terugkeren. In januari 2022 starten de opleidingen voor de nieuwe instroom cabinepersoneel bij KLC. Op basis van het huidige productiescenario zal KLC in 2022 in totaal ruim 300 FTE opleiden. Hoewel er dus wel een en ander in gang is en wordt gezet, is de kans dat gedetacheerden in het eerste kwartaal 2022 al kunnen terugkeren helaas erg klein. KLM heeft wel de toezegging gedaan dat zij alle detacheringscontracten die in 2022 aflopen niet meer gaat vervangen.
De KLM productie voor januari 2022 is jammer genoeg weer wat naar beneden bijgesteld. Daarnaast is het nog een te onzekere tijd volgens KLM voor het aannemen van de oud-collega’s die er na hun jaarcontract gedwongen uit moesten. Er is dus zicht op externe werving, echter nog niet op de timing daarvan.

Standpunt VNC
We willen dat de gedetacheerden meer inzicht krijgen in hun mogelijke terugkeer en zoeken bij zowel KLM als KLC naar het complete plaatje. Kortom: wij willen graag inzicht wanneer voor welke gedetacheerden de mogelijkheid tot terugkeer is. Dat plaatje kunnen beide werkgevers nog niet schetsen omdat er volgens hen te veel onzekere aspecten zijn. Zij benoemen daarbij het al dan niet aantrekken van de markt (vooral KLM) maar ook het moeizaam rondkrijgen van de bemensing, krapte in trainingscapaciteit en in trainingsvluchten (KLC). De VNC heeft oog voor de complexiteit van dit alles maar wil maximaal invulling geven aan een scenario waarbij gedetacheerden die vervroegd willen terugkeren, dit (gefaseerd) kunnen. Daarna zou er ruimte moeten komen voor doorstroom vanuit KLC en terugkeer van oud-jaarcontractanten.
Tot slot willen we meegeven dat de aanleiding van deze lastige discussie op zich positief is, want het betekent dat we het hebben over verwachte productiegroei. Hoe we het verder gaan invullen zullen we met KLM overleggen nadat de resultaten uit de openstelling van tijdelijk meerwerk bekend zijn.

In de online infosessies van aankomende week zullen we dit item toelichten en is er ruimte voor jullie eventuele vragen. Je kunt je voor een sessie aanmelden via dit aanmeldformulier.
 
Marije Kroese, Chris van Elswijk, Ingrid Brama, Roberto Tunzi,
Ivo Kruse Koster en Carolina Bouwer
KLM sectiebestuurders
 
*FTE = Fulltime Equivalent, wat 100% dienstverband betekent.

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA