• home
  • Actueel
  • Ook akkoord tussen easyJet en cabinepersoneel in Nederland over baanbehoud

Ook akkoord tussen easyJet en cabinepersoneel in Nederland over baanbehoud

28 sep. 2020
Na het akkoord dat easyJet afgelopen donderdag (24 september) bereikte met pilotenvakbond VNV is er nu ook overeenstemming gevonden met de vakbond voor easyJet’s cabinepersoneel op Schiphol, de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC). Het akkoord zorgt ervoor dat gedwongen ontslagen ook onder easyJet’s cabinepersoneel op Schiphol voorkomen kunnen worden, onder andere door het bevriezen van de salarissen voor de komende twee jaar.
 
Op dit moment werken er 300 medewerkers op easyJet’s basis op Schiphol, daarvan zijn er 200 cabinepersoneel. De basis in Amsterdam is van strategisch belang voor de luchtvaartmaatschappij; easyJet is de op één na grootste maatschappij op Schiphol en vervoert jaarlijks meer dan 6 miljoen passagiers naar een netwerk van 42 zakelijke en vrijetijdsbestemmingen in Europa.
 
Eerder dit jaar kondigde easyJet aan dat ze binnen het hele bedrijf een reductie in het aantal werknemers van circa 30% voorstelt om zo de lange termijn gezondheid van het bedrijf te waarborgen. Met dit akkoord is een dusdanige reductie onder de Nederlandse easyJet crew dus niet nodig.
 
William Vet, Country Manager Nederland: “Na het akkoord met de VNV zijn we nu ook met de VNC tot een overeenkomst gekomen en hiermee is voorlopig een einde gekomen aan een periode van onzekerheid wat betreft de toekomst van de basis op Schiphol. We blijven toegewijd aan onze positie op de luchthaven én aan onze crew die zo hard werkt en constant de beste service biedt, ondanks de ontzettend moeilijke omstandigheden waarin we ons als sector op dit moment bevinden.”
 
Ron Sneijder, voorzitter easyJet section VNC: “De inzet van VNC in deze voor de luchtvaart onzekere tijden was baanbehoud voor het easyJet cabinepersoneel. Met dit akkoord hebben we dat bereikt, tot opluchting van alle collega’s op de basis Amsterdam.”

English version:
 
easyJet also reaches agreement with Dutch cabin crew on job retention
 
Following the agreement that easyJet reached last Thursday (September 24) with the VNV pilots union, an agreement has now been reached with the union for easyJet's cabin crew at Schiphol, the Dutch Cabin Crew Association (VNC). The agreement ensures that forced layoffs can also be prevented among easyJet's cabin crew at Schiphol, among other things by freezing salaries for the next two years.
 
Currently, 300 employees work at easyJet's base at Schiphol, of which 200 are cabin crew. The base in Amsterdam is of strategic importance to the airline; easyJet is the second largest carrier at Schiphol, transporting more than 6 million passengers annually to a network of 42 business and leisure destinations in Europe.
 
Earlier this year, easyJet announced that it is proposing a reduction in the number of employees of approximately 30% across the company to ensure the long-term health of the company. With this agreement, such a reduction among the Dutch easyJet crew is therefore not necessary.
 
William Vet, Country Manager Netherlands: “After the agreement with the VNV, we have now also reached an agreement with the VNC and this has for the moment ended a period of uncertainty regarding the future of the base at Schiphol. We remain committed to our position at the airport and to our crew who work so hard and consistently provide the best service, despite the extremely difficult circumstances in which we currently find ourselves as a sector. ”
 
Ron Sneijder, chairman of easyJet section VNC: "The commitment of the VNC in these uncertain times for aviation was job retention for the easyJet cabin crew. With this agreement we have achieved that, to the relief of all colleagues at the Amsterdam base "
 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA