• home
  • Actueel
  • Ontslagmethodiek KLM wordt Wettelijke Afspiegeling

Ontslagmethodiek KLM wordt Wettelijke Afspiegeling

24 feb. 2021
Tijdens overleg tussen KLM en de cabinebonden is duidelijk geworden dat er geen gemeenschappelijke gedragenheid is voor een eventuele variant op wettelijke afspiegeling als ontslagmethodiek.

De drie partijen – KLM, VNC en FNV Cabine – hebben gezamenlijk verschillende varianten verkend en laten doorrekenen op de effecten ervan, om te kijken of er wellicht een ‘eerlijkere’ aanwijsmethode te bedenken was, die meer recht zou doen aan de samenstelling en structuur van het korps cabinepersoneel. Voorwaarde daarbij was dat zowel beide cabinebonden als KLM zich volledig moesten kunnen vinden in de uitkomst, met name met betrekking tot rechtvaardiging van een andere methodiek. Daarnaast stelde KLM dat eventuele hogere kosten van zo’n variant door het cabinepersoneel zelf zou moeten worden betaald. Onder deze voorwaarden bleek het niet mogelijk om met elkaar tot overeenstemming te komen en de conclusie is dat bij boventalligheid, in geval van gedwongen ontslag, wettelijke afspiegeling de aanwijsmethode zal worden.

Verkenning van varianten
Zoals bekend heeft de VNC, zelfs langs juridische weg, getracht om KLM te houden aan de methodiek zoals die in de cao voor KLM cabinepersoneel staat omschreven, namelijk Lifo. Na afwijzing in hoger beroep is het juridische traject door ons gestaakt, mede vanwege de uitermate lange tijd die een vervolgstap in beslag zou nemen. Wij waren daarna wel bereid om met KLM en FNV Cabine te onderzoeken of er een variant op wettelijke afspiegeling bestaat die meer recht doet aan het senioriteitsbeginsel binnen het korps. Echter wel onder het voorbehoud dat er enorme zorgvuldigheid en voorzichtigheid moet worden betracht met een mogelijk andere methode, omdat de pijn van ontslag niet kan worden weggenomen maar ‘slechts’ wordt verplaatst.
Naast goed uitlegbaar moest het ook een juridisch houdbare variant zijn. Daardoor werd de spoeling al behoorlijk dun maar daarbovenop gaf KLM aan dat de extra kosten van een variant - bijvoorbeeld omdat er meer kaderfuncties dan nodig in dienst zouden blijven - op het conto van het korps zouden komen, dit nog bovenop de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage die vanuit de overheid opgelegd wordt. Dat maakt de missie vrijwel onmogelijk en in dit laatste overleg bleek dat ook de conclusie van de andere partijen te zijn.

Duidelijkheid: wettelijke afspiegeling
Wij zijn ons er terdege van bewust dat welke methode er ook gehanteerd wordt bij gedwongen ontslag, het resultaat is dat mensen onvrijwillig buiten de poorten van het bedrijf komen te staan. Dat de wijzer nu definitief op wettelijke afspiegeling is blijven staan geeft weliswaar de door alle collega’s zo gewenste duidelijkheid, maar doet niets af aan het verdrietige feit van gedwongen ontslag. We hechten er dan ook aan om wederom te benadrukken dat het ons doel blijft om gedwongen ontslag zoveel als mogelijk te voorkomen en dat de instrumenten die we daartoe bij de eerste adviesaanvraag hebben ingezet wederom zullen worden gebruikt bij de tweede adviesaanvraag.
Binnenkort zullen we met uitgebreidere achtergrond informatie komen over wettelijke afspiegeling - wat betekent het, hoe gaat het in z’n werk - met een aantal voorbeelden ter verduidelijking. Op hoofdlijnen kunnen we aangeven dat bij deze methodiek de betreffende werknemers in groepen van niet-uitwisselbare functies en leeftijdsbrackets worden ingedeeld, waarna binnen die groepen op dienstjaren (dus anciënniteit) wordt afgespiegeld.   

Daarnaast kun je je natuurlijk altijd inschrijven voor onze digitale informatiesessies:

• vandaag, woensdag 24 februari om 10:30 uur (er is nog maar zeer beperkt ruimte voor deze sessie, inschrijven kan tot 10:00 uur)
• vrijdag 5 maart 10.30 - 11.30 uur
• dinsdag 9 maart 14.00 - 15.00 uur
• maandag 22 maart 10.30 - 11.30 uur
• maandag 29 maart 14.30 - 15.30 uur

VNC leden van de KLM sectie kunnen zich inschrijven via dit registratieformulier waarop  je ook eventuele vragen alvast kan doorgeven. Na verwerking - afhankelijk van de belangstelling kan dat even duren - krijg je tijdig voor de sessie een uitnodiging met inlog- en werkwijze.    
 
Sectiebestuur KLM   

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA