• home
  • Actueel
  • Onrust bij Transavia cabinepersoneel over werkplek Airbus A320-neo en A321-neo

Onrust bij Transavia cabinepersoneel over werkplek Airbus A320-neo en A321-neo

21 jan. 2022
Afgelopen december kwam vanuit Transavia het bericht dat er vlootvernieuwing op komst is. Op de langere termijn zullen de Boeing 737-700 en 737-800 volledig worden uitgefaseerd en vervangen door de types Airbus A320-neo en A321-neo. De voorgenomen galley-indeling aan boord van deze nieuwe vliegtuigen, met name de plaatsing van de toiletten in en vlak naast de galley, heeft echter tot veel uitingen van zorg geleid bij onze leden. Het VNC sectiebestuur deelt die zorg.

De aankoop van deze toestellen is op zich mooi nieuws en over de positieve aspecten – o.a. verminderde geluidsoverlast en milieubelasting – communiceert Transavia begrijpelijkerwijs maar al te graag. Luchtvaartmaatschappijen moeten zich op meerdere terreinen opmaken voor uitdagingen in de toekomst. Milieuregelgeving zal strenger worden en dit wordt uiteraard meegenomen in de besluitvorming. Maar bij de komst van een nieuw type toestel worden ook keuzes gemaakt die voor het cabinepersoneel van groot belang zijn: daar waar het om de arbeidsomstandigheden aan boord gaat.

Veranderingen moeten verbeteringen zijn
Het sectiebestuur van de VNC heeft de laatste weken van het Transavia cabinepersoneel een grote hoeveelheid mails ontvangen waarin zorgen worden geuit over de inrichtingsplannen van Transavia op de Airbus galleys. Men beseft dat elke verandering voor een gedeelte een kwestie van wennen is en dat dit ook geldt voor een nieuw vliegtuig met een nieuwe inrichting. Echter, de voorgenomen plannen met betrekking tot de galleys van Transavia worden door onze leden met een dikke onvoldoende beoordeeld.

Wantrouwen
Het cabinepersoneel heeft de VNC laten weten nagenoeg geen vertrouwen te hebben in de uitkomst van de beslissingen die genomen gaan worden over de inrichting van de galleys aan boord. In deze tijden van grote veranderingen in de luchtvaart, een toenemend aantal gevallen van unruly gedrag van passagiers aan boord en crisis met betrekking tot het Covid-virus, moeten er zorgvuldige afwegingen worden gemaakt over de werkplek van cabinepersoneel. En die afwegingen moeten worden meegenomen in de besluitvorming over een werkplek waar cabinepersoneel met zo weinig mogelijk werkbelasting en zo veilig mogelijk moet kunnen werken. Veilig betekent in een Corona-tijdperk ook dat er zo min mogelijk contactmomenten plaatsvinden tussen passagiers en crew als dat niet direct noodzakelijk is. Het plaatsen van toiletten in een werkpantry voor cabinepersoneel is daar volgens onze leden niet alleen een heel slecht voorbeeld van, zij zetten ook vraagtekens bij de hygiëne protocollen. Het VNC sectiebestuur onderschrijft deze zienswijze.
 
Besluitvorming
De afvaardiging van de VNC binnen de Ondernemingsraad draagt een grote verantwoordelijkheid in de keuzes die er gemaakt gaan worden. Transavia heeft bij de OR een zogenaamd adviesaanvraag neergelegd. Het Transavia sectiebestuur van de VNC heeft de laatste weken de contacten met de OR geïntensiveerd gezien de zorgen die onze leden hebben over de toekomstige werkplek. Voor alle duidelijkheid, de werkplek – ook wel split-galley genoemd - met de daarin opgenomen toiletten, zien zowel wij als jullie - onze leden - als een zeer ongewenste keuze.

Onze afvaardiging binnen de OR wil van jullie horen
Inmiddels is de OR volop met het onderwerp Airbus bezig. Zij kunnen de steun van onze achterban op dit moment heel goed gebruiken. Indien jij dit nog niet gedaan hebt, is nu het moment daar om je mening aan de OR en het Transavia sectiebestuur door te geven op ondernemingsraad@transavia.com en sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Spreek jezelf uit. Wij ontvangen je reacties maar al te graag.

Lauren Klaassen en Antonie Kloots
Sectiebestuur Transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA