• home
  • Actueel
  • Oneerlijke luchtvaartconcurrentie op Europese agenda

Oneerlijke luchtvaartconcurrentie op Europese agenda

11 mrt. 2015

Het onder meer vanuit de VNC en VNV aandringen op luchtvaartafspraken tussen de EU en de Golfstaten en het waarborgen van eerlijke concurrentie wordt eindelijk serieus opgepakt op Europees niveau. Op 13 maart spreken de Europese transportministers in de Transportraad over dit belangrijke
Het onder meer vanuit de VNC en VNV aandringen op luchtvaartafspraken tussen de EU en de Golfstaten en het waarborgen van eerlijke concurrentie wordt eindelijk serieus opgepakt op Europees niveau. Op 13 maart spreken de Europese transportministers in de Transportraad over dit belangrijke issue

Er zal door de ministers uitdrukkelijk gesproken worden over de positie van Nederland. Zo blijkt uit een brief van staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer.

Deel uit brief Mansveld
'...Nederland is van mening dat discussies over ongeoorloofde staatssteun en oneerlijke concurrentie in Europees verband gevoerd moeten worden. Het is van belang dat er een gezamenlijk en eensgezind antwoord komt op de vraag hoe wij op de indrukwekkende opmars van de Golfstaten moeten reageren, zeker gezien de aanhoudende berichten over vermeende staatssteun en oneerlijke concurrentievoorwaarden. Een Europese aanpak past ook bij de motie van de leden Bashir en Elias om in Europees verband in beeld te brengen waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat en welke mogelijkheden er vanuit Europa richting de Golfstaten zijn om tot een gelijk speelveld te komen. Nederland wil de oproep van Frankrijk en Duitsland voor een EU-Golfstatenluchtvaartakkoord steunen. De inzet moet zijn om een einde te maken aan oneerlijke concurrentie in ruil voor beperkte markttoegang...'

Europese luchtvaart strategie
Ook zal het vergroten van de concurrentiekracht van de Europese luchtvaart binnen het door de Europese Commissie op te stellen Europese Luchtvaart Strategie aan bod komen. Eerder liet de Raad zich positief uit over het initiatief van de Europese Commissie om met de Golfstaten een dialoog aan te gaan over transparantie in de financiering van de luchtvaartsector en het waarborgen van een eerlijke concurrentie. Om voortgang te boeken is voorgesteld om een onderhandelingsmandaat uit te werken en onderhandelingen over een luchtvaartakkoord met de Golfstaten te starten.

Prioriteit voor luchtvaartgroei en banen
In de discussie wordt de bijdrage van de EU luchtvaartsector aan groei en banen meegenomen. De Europese Commissie heeft het vergroten van de concurrentiekracht van de luchtvaart tot prioriteit benoemd. Dit najaar wordt de publicatie van een Luchtvaartpakket verwacht samen met een Europese Luchtvaart Strategie.

VNC bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA