Onduidelijkheid over koers transavia.com

21 aug. 2014

In de media verschijnen diverse berichten over de toekomstige koers van transavia.com. De VNC heeft transavia.com al herhaaldelijk gevraagd naar de nieuwe businessplannen en helderheid over dit belangrijke onderwerp. Het bedrijf zal aanstaande woensdag de plannen met de VNC en overige
In de media verschijnen diverse berichten over de toekomstige koers van transavia.com. De VNC heeft transavia.com al herhaaldelijk gevraagd naar de nieuwe businessplannen en helderheid over dit belangrijke onderwerp. Het bedrijf zal aanstaande woensdag de plannen met de VNC en overige overlegpartners delen.

 

 

Op 27 augustus krijgen we dus eindelijk meer duidelijkheid over de koers die het bedrijf zal gaan varen. We vinden het een kwalijke zaak dat transavia.com zo lang wacht met communiceren richting het personeel. Blijkbaar liggen de plannen nu op straat en weten wij niet wat er waar is van de persberichten! Als er 15% bezuinigd moet worden is dat wat de VNC betreft niet op het cabinepersoneel. We hebben recent met fikse productiviteitsverhoging al genoeg geleverd.

Onjuist VE verloop wordt hersteld
Afgelopen week was er het zeswekelijks regulier overleg met transavia.com. Hierbij heeft de VNC het VE-saldo van seizoeners aangekaart. Van collega's die een wintervakantie hadden aangevraagd en gekregen, waren de VE's namelijk al afgeschreven. Hierdoor ontstond er bij hen een negatief VE-saldo waardoor het niet meer mogelijk was om losse VE-verzoeken  te doen dit jaar. Deze handelswijze was onjuist: de VE's voor de vakantieaanvraag hadden nog niet afgeschreven mogen worden. transavia.com zal deze fout herstellen zodat het weer mogelijk is om losse VE-verzoeken aan te vragen. Een verzoek voor een eventuele wintervakantie staat hier verder buiten.

Pittige roosters
Veel vragen die bij de VNC binnenkomen gaan over de roosters. Ondanks dat deze indelingen binnen de CAO en de WRR vallen, worden deze schema's als pittig ervaren. Door vertragingen kan het gebeuren dat er minimale rust tussen de vluchten ontstaat, wat de indeling nog zwaarder maakt. De VNC heeft het bedrijf gewezen op 'Risk-Fatigue Management': hoe gaat het bedrijf om met deze indelingen? Is het wel wenselijk om medewerkers bepaalde indelingen te laten vliegen ondanks dat dit wel binnen de regelgeving valt? Wat doet dit met de veiligheid aan boord? Vanuit de Europese regelgeving moeten luchtvaartmaatschappijen dit in de toekomst beter in de gaten gaan houden. Risk-Fatigue Management staat helaas nog in de kinderschoenen. Voor de VNC is veiligheid aan boord, de gezondheid en het welzijn van de crew erg belangrijk. Daarom zullen we er bij transavia.com - maar ook op Nationaal en Europees niveau - op aan blijven dringen dit issue serieus te behandelen.

Bewilligen of niet?
De afgelopen periode is er weer veel bewilligd, zelfs meer dan vorig jaar. Hoewel wij begrijpen dat voor collega's bewilligen vaak de enige manier is om bijvoorbeeld bepaalde dagen vrij te kunnen zijn, houd je op deze manier een slecht functionerend systeem in stand. Er blijft hierdoor namelijk weinig ruimte over voor veranderingen en wij vragen ons af of er wel genoeg cabinecollega's in dienst zijn om de productie ook bij tegenslagen draaiende te houden. De VNC heeft tevens gevraagd of er al meer duidelijkheid is over de AID en BAID contracten. transavia.com is echter  nog volop met de planning bezig. Zodra hier meer informatie over is laten we het jullie weten.

Heb je vragen en/of suggesties, schroom dan niet om met ons contact op te nemen via sectiebestuur.transavia.com@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia.com

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA