• home
  • Actueel
  • Onderhandelingen salariëring Cabin Supervisor KLC in eindfase

Onderhandelingen salariëring Cabin Supervisor KLC in eindfase

19 jul. 2022
De VNC is in onderhandeling met KLC over een verbeterde salariëring voor de Cabin Supervisor. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat de extra beloning van structurele aard is en niet in de vorm van een tijdelijke toeslag wordt gegoten. Nadat KLC een bod met een structureel karakter heeft gedaan konden we opnieuw in onderhandeling.

Status
Op dit moment zijn we bezig met het uitonderhandelen van de laatste zaken. Een belangrijk onderdeel daarvan is de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage die ook door een groot deel van de Cabin Supervisors is geleverd. Ter herinnering: de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, waarin alle inkomens boven modaal een bijdrage diende te leveren in ruil voor leningen en garantstellingen vanuit de overheid, is bij KLC verwerkt in het salaris. Dit was voor de Cabin Supervisors een bijdrage van 1,67% (voor trede 4) of 2,5% (vanaf trede 5) en ging daarmee ten koste van de maximale salarisverhoging in het vorige cao-akkoord. Overigens geldt de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage momenteel ook nog voor de CA1 trede 7 (1,14%) en CA1 trede 8 (2,5%).
De arbeidsvoorwaardelijke bijdrage is gedurende exceptionele bedrijfsomstandigheden geleverd, maar inmiddels is deze wat de VNC betreft niet meer houdbaar.
Deze zienswijze wordt inmiddels ook onderschreven door KLM. Daar zijn de bonden het met het bedrijf eens geworden over het feit dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage gestopt is per 1 maart 2022.

Standpunt
Omdat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van de Cabin Supervisor een belangrijk onderdeel is van de salariëring, wil de VNC eerst duidelijkheid hebben van KLC over hun standpunt hierin. Ons standpunt is helder: de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage dient eraf te gaan.

Zodra we een concreet totaalpakket hebben zullen we hierover uiteraard communiceren en dit ter stemming voorleggen. We houden jullie op de hoogte.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk, Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA