• home
  • Actueel
  • Onderhandelingen over KLM herstructurering in aantocht

Onderhandelingen over KLM herstructurering in aantocht

7 aug. 2020
Vanaf half augustus gaan de bonden met KLM om de tafel om te onderhandelen over het KLM herstructureringsplan. De VNC zet in op zoveel mogelijk baanbehoud, bescherming van arbeidsvoorwaarden en het opzetten van een goed sociaal plan.

Vooruitlopend op het herstructureringsplan heeft KLM de bonden recent verzocht tot uitstel van de uitbetaling van de in de laatste cao afgesproken 2,5% loonsverhoging, die per augustus van kracht is. De VNC heeft KLM laten weten hier niet in mee te gaan omdat we grote waarde hechten aan een volledig beeld van de door hen gewenste aanpassingen op arbeidsvoorwaardelijke zaken. Deze zullen pas geheel duidelijk worden wanneer we gaan overleggen over het herstructureringsplan.

Totaalplaatje is belangrijk
Pas na het zien van het totaalpakket kunnen we inzichtelijk krijgen wat de mogelijke impact op de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden is. Dat beeld is nu - voor de start van het overleg - nog incompleet. Uitstel van de salarisverhoging kan wat ons betreft niet los worden gezien van het geheel aan mogelijke bezuinigingen. Daarnaast wil de VNC van KLM duidelijkheid over de lineaire staffel zoals door de overheid gesteld en de wijze waarop KLM hieraan invulling wenst te geven.

Bereid en beschikbaar
Zoals we steeds benadrukken is de VNC vanzelfsprekend bereid en beschikbaar om met elkaar tot oplossingen te komen waarbij het belang van KLM en onze leden/cabinecollega’s voorop staat. In overleg zullen we beoordelen hoe het cabinepersoneel op een passende manier kan bijdragen aan het herstel van KLM. Bij het doen van mogelijke concessies die KLM van ons zal vragen, staat tijdelijkheid centraal.

We beseffen dat we als gevolg van corona in een zeer benarde positie zijn beland. Echter,  zoals bij elke crisis zijn er juist door gedegen overleg gepaste oplossingen gevonden. Dat is de juiste aanpak en een adequate werkwijze, daar staan we als werknemersorganisatie dan ook voor. De VNC zal zich tot het uiterste inspannen - uiteraard met oog voor het voortbestaan van KLM - om voor jullie belangen op te komen.
 
KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA