• home
  • Actueel
  • Nog geen resultaat in cao-onderhandelingen met KLM

Nog geen resultaat in cao-onderhandelingen met KLM

20 jul. 2017
Tijdens de afgelopen onderhandelingsdagen is gebleken dat KLM ietwat beweegt en hebben zij een nieuw - overigens nog niet in beton gegoten - voorstel neergelegd. Ondanks een kleine tegemoetkoming is dit nog altijd een heftig plan waarbij het fundament van de cabine cao nog steeds drastisch wordt geraakt door bezuinigingsvoorstellen.

Zo wil KLM de functie van een- en tweebanders op elkaar klappen waarbij de functie van tweebander vervalt en iedereen zowel Europa als ICA gaat vliegen. Dat lijkt misschien aardig maar als alle ruim 7000 CA’s voor WBC skills gaan en voor een plekje in de WBC, komt het er in de praktijk op neer dat je zelden in de WBC werkt.

Volle vijver
De vijver is dan te vol en dat maakt de kans op een daadwerkelijke tewerkstelling in de WBC minimaal. Dit staat haaks op waar de VNC voor staat: het zo aantrekkelijk mogelijk houden van ons werk middels het zicht op variatie in de verschillende functies. Bovendien wordt het lastig om het door KLM zo belangrijk gevonden specialisme te behouden want je werkt te weinig op dezelfde plek om de ervaring vast te houden.
Alles tezamen is dat niet alleen een verslechtering voor de huidige tweebanders maar ook voor de eenbanders want voor hen vervalt immers het perspectief op het tweebanderschap en het daarbij behorende ICA only vliegen.

Verder wil KLM in haar voorstel naar één soort leidinggevende met drie tewerkstellingen - waaronder op Europa - en onder mindere arbeidsvoorwaarden (bv salaris onder SP niveau).
Voor het kader is dat een zeer ernstige aantasting van hun functie en bijbehorend salaris. Dit heeft ook tot gevolg dat de huidige pursers en CA’s het carrièreperspectief wordt ontnomen op doorstroom naar de hoogste leidinggevende functie van SP en de bijbehorende waardering -lees salaris.

Waar - na veel en continue druk vanuit de VNC - de beweging bij KLM wél zit is dat zij het idee van slechts één leidinggevende op ICA en de senior ca op Europa hebben opgegeven (hierdoor wordt het aantal promotieplaatsen gehandhaafd) en ook de koppeling bij de Nieuw Leidinggevende (NLG) met een kantoorfunctie in hun nieuwe voorstel hebben losgelaten. Het senioriteitsprincipe dat KLM in eerste instantie wilde afschaffen blijft behouden als ordeningsprincipe. Hetgeen inhoudt dat het in aanmerking komen van het moment van selectie voor doorstroom en promotie onveranderd blijft.

Nog in ‘duw- en trekfase’
Voor alle helderheid: we zitten nog in de ‘duw-en trekfase’ want er zit bewegingsruimte in, met andere woorden het gaat hier dus niet om een eindbod! We zijn, samen met FNV cabine, nog in de fase van onderhandelen met KLM. Om in KLM’s eigen termen te blijven ‘de visie is niet in beton gegoten’. De VNC zet dan ook alles op alles om de beweging er in te houden en stuurt daarbij op wijzigingen die drastische bezuinigingen op de samenstelling van ons cabinekorps moeten voorkomen. Daarnaast moeten er ook positieve punten voor cabinepersoneel in zitten, deze vind je in onze cao-voorstellenbrief (klik hier). En is het primaire doel om de gewraakte -1CA maatregel verder af te bouwen maar KLM’s prijs is hier nu nog veel te hoog voor.

Intern beraad over vervolg
Kortom, ondanks de beweging van KLM is en blijft het razend ingewikkeld. De VNC wil dolgraag dat de -1 CA maatregel verder wordt afgebouwd maar niet tegen elke prijs!

Volgende week tijdens de extra ingelaste Ledenraadsvergadering, die door de Raadsleden is geïnitieerd, zullen wij peilen welke koers verder te varen. We zullen ons eveneens intern beraden op het vervolg. Op donderdag 27 juli hervatten wij het cao-overleg.

KLM Sectiebestuur

*Voor een overzicht van publicaties over het KLM cao-proces klik hier.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA