• home
  • Actueel
  • Nog geen principe akkoord omtrent corona-crisis: cabine- en grondbonden accepteren bod transavia

Nog geen principe akkoord omtrent corona-crisis: cabine- en grondbonden accepteren bod transavia

20 mrt. 2020
Gisteravond (19 maart) heeft het sectiebestuur samen met vertegenwoordigers van de andere bonden tot laat in de avond overleg gevoerd met transavia over het pakket van maatregelen dat nodig is om de huidige crisis het hoofd te bieden.

Wij hadden gehoopt aan het einde van de dag een akkoord te hebben, maar helaas is dat nog niet het geval. Uiteindelijk kwam transavia met het voorstel om het KLM principeakkoord integraal over te nemen, met enkele toevoegingen die voor het transavia-personeel relevant zijn. Alle grond- en cabinebonden zijn in principe akkoord met dit voorstel en hebben dat vanochtend per brief aan transavia laten weten. Het domein cockpit is echter nog niet akkoord.

Inmiddels is er aanvullend overleg geweest en zijn wij in afwachting van een reactie. De VNC is van mening dat alle domeinen dezelfde afspraken moeten maken, eensgezindheid is belangrijk in deze tijd.

Welke maatregelen staan er in het voorstel:

  • De NOW: transavia zal voor al haar werknemers gebruik maken van de nieuwe Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW), op basis waarvan de overheid tot 90% van de loonsom kan overnemen. Deze noodmaatregel wordt in eerste instantie voor 3 maanden aangevraagd, met de mogelijk tot verlenging tot nog eens 3 maanden. Het bedrijf kan in die periode(s) geen werknemers ontslaan.
  • Het salaris, inclusief pensioenopbouw, vakantiegeld en eindejaarsuitkering zal met behulp van de NOW volledig worden doorbetaald.
  • De uitkering van de winstdelingsregeling zal worden uitgesteld naar oktober 2020. Als de financiële positie van transavia tegen die tijd dusdanig is dat dat niet mogelijk is, zullen partijen opnieuw in overleg treden.
  • We zullen met transavia apart in overleg treden over de tijdelijke contracten. Je kan de overheidsregeling zo lezen dat deze collega’s ook moeten worden meegenomen in de geboden regeling. De VNC zal er dus alles aan doen om ook deze collega’s zekerheid te bieden.   
  • Er zullen zo snel mogelijk afspraken worden gemaakt over flexibiliteit in o.a. de roosters en over inzet van verlofdagen tijdens de NOW-periode.

Uitstel Q&A livestream: eerst duidelijkheid
De VNC en de overige cabine- en grondbonden hebben het voorstel van transavia weliswaar geaccepteerd, maar er is nog geen principe-akkoord gesloten. Tot er volledige duidelijkheid is over de maatregelen die voor het transavia cabinepersoneel gaan gelden, vinden wij het nog te vroeg om erover in gesprek te gaan met onze leden. De aangekondigde livestream is dan ook uitgesteld tot er een akkoord is gesloten.

Crisissituatie maakt afspraken noodzakelijk
We bevinden ons in een uiterst heftige periode die de luchtvaart vleugellam heeft gemaakt: transavia vliegt vanaf maandag alleen nog repatriëringsvluchten en het personeel verkeert in uiterste onzekerheid. Wij vinden het daarom niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk dat er snel duidelijkheid komt omtrent de te nemen crisismaatregelen. Wij doen er alles aan om dit te bewerkstelligen en houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
  
Sectiebestuur transavia

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA