Nog geen akkoord op KLM cao

13 mrt. 2015

Op 11 en 12 maart waren er opnieuw cao-onderhandelingen met KLM. Door onder andere het teruglopen van de maandelijkse resultaten werd vanuit het bedrijf ditmaal de urgency van bezuinigingen opgehoogd naar de fase 'dichtbij emergency'. In het belang van de omzet en werkgelegenheid hebben de
Op 11 en 12 maart waren er opnieuw cao-onderhandelingen met KLM. Door onder andere het teruglopen van de maandelijkse resultaten werd vanuit het bedrijf ditmaal de urgency van bezuinigingen opgehoogd naar de fase 'dichtbij emergency'. In het belang van de omzet en werkgelegenheid hebben de VNC en UNC voorstellen gedaan om te komen tot maakbaarheid van de komende zomerproductie en daarbij onze eerdere looneis naar beneden bijgesteld.

Ons voorstel hield de A-factor van de WRR in tact, het idee was namelijk om bij de long haul vluchten met6 of meer Reis Verlofdagen (RV) daarvan 1 RV dag op een teller te plaatsen. Deze RV dagen op de teller zouden dan in de relatief rustige winterperiode weer worden uitgekeerd. In combinatie met een uitvraag voor meerwerk had dit kunnen leiden tot voldoende FTE om de komende zomerproductie uit te voeren. De VNC en de UNC kwamen het bedrijf op die manier tegemoet na de brandende vraag vanuit KLM om de zomerproductie te helpen uitvoeren. Ook wees het bedrijf op de snelheid waarmee bezuinigd moet worden en deed zij een beroep op alle domeinen (cabine, vliegers en grond). In een ultieme poging om tot een resultaat te komen kwam KLM met een integraal voorstel voor alledrie de domeinen.

Bereidheid getoond

De VNC en UNC kwamen toen met bovengenoemd voorstel maar KLM heeft dit gebaar afgewezen. Nieuw was ineens dat volgens KLM "de verlaging van de A-factor nooit het doel was geweest maar slechts een middel om de zomer door te komen". Onze reactie bleef dus dat we op onze hierboven uitgelegde manier die zomerproductie ook konden helpen uitvoeren, hierbij is nog onderhandeld over het aantal dagen voor op de teller. Inmiddels was het rond 03.00 uur 's nachts en na een marathon sessie van 15 uur onderhandelen zaten alleen de VNC en UNC nog met KLM aan tafel. Uiteindelijk deelde KLM mee dat ons plan wellicht voldoende zou zijn om de zomerproductie te redden maar dat het op de korte termijn technisch onmogelijk zou zijn om het systeem daarop aan te passen... Het is bijzonder jammer dat er maar weinig creativiteit lijkt te zijn voor het tijdelijk aanpassen van de IT systemen als Carmen en ICrew.

De VNC en UNC hebben hun bereidheid getoond om de zomerproductie, die al voor de deur staat, waar te maken. Echter, na twee zeer lange dagen is er dus nog geen akkoord bereikt, overigens ook niet op de andere KLM domeinen.

Hoe nu verder? KLM zal bij ons terugkomen en zodra er nieuws valt te melden brengen we jullie daarvan op de hoogte.

                                                                     


Sectiebestuur KLM

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA