Nog altijd onrust over KLM kasstroom

2 feb. 2015

Afgelopen vrijdag hebben jullie kunnen lezen dat de VNC tijdens het KLM Cao-overleg zwart op wit een statement eiste vanuit de AF/KL holding dat KLM financieel zelfstandig blijft. Kortom: dat er geen KLM kasstroom richting de holding afvloeit. Achterliggende gedachte is dat het weinig Afgelopen vrijdag hebben jullie kunnen lezen dat de VNC tijdens het KLM Cao-overleg zwart op wit een statement eiste vanuit de AF/KL holding dat KLM financieel zelfstandig blijft.
Kortom: dat er geen KLM kasstroom richting de holding afvloeit. Achterliggende gedachte is dat het weinig zin heeft om met ons te onderhandelen over bezuinigen en productiviteitsverhoging als we er niet zeker van zijn dat de opbrengsten daarvan ten goede komen aan KLM.  
Wel of niet afromen van winst?
Nog diezelfde vrijdagavond ontvingen wij weliswaar vanuit KLM de volgende brief met de mededeling dat de kaspositie van KLM ongewijzigd is. Echter gevolgd door de niet erg geruststellende opmerking dat 'indien er nog wijzigingen optreden deze met ons gedeeld zullen worden...'
In de media duiken nu verhalen op dat de Air France-top zich verzet tegen de KLM brede onwil. Zowel de directie, Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad als de vakbonden waaronder de VNC willen voorkomen dat de KLM kasstroom naar de AF/KL holding verdwijnt. De politiek schrok afgelopen week ook wakker en lijkt het belang van KLM - en de luchthaven Schiphol - voor de Nederlandse economie eindelijk te onderkennen. Zoals eerder gecommuniceerd was de VNC aanwezig bij het Tweede Kamer debat waar een motie werd aangenomen met de tekst dat staatssecretaris Mansveld zich krachtig moet uitspreken voor financiële zelfstandigheid van KLM. Bovendien staat daarin dat de staatssecretaris samen met KLM, de stichtingen SAK 1 en 2 (waar de landingsrechten van KLM in zijn geborgd), de AF/KL holding en de Franse regering met een plan moet komen om een gezonde financiële positie van KLM te garanderen en te voorkomen dat winsten worden afgeroomd om structurele verliezen van Air France te compenseren.
Geen mooie woorden maar daden
Er is een concept-voorstel vanuit de Air France-KLM Groep over hun financiele inrichting en naar alle waarschijnlijkheid zal daarover begin deze week een besluit vallen. Wij hopen snel meer helderheid te krijgen dan de tekst van KLM CEO Elbers (column 29-01) "Natuurlijk vindt op holdingniveau wel de formulering van het algehele financieringsbeleid plaats en wordt er tegelijkertijd uitstekend samengewerkt bij alle financiele transacties van airlines en groep." Ook maakte hij de opmerking 'zonder wrijving geen glans'. De VNC wil uiteraard dat deze mooie woorden kracht wordt bijgezet zodat KLM niet alleen haar glans behoudt maar ook haar geld!
Daarom hebben wij KLM gevraagd om direct te worden geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken die vandaag op holding niveau worden gevoerd over dit onderwerp.
Alle bovenstaande zaken wegen wij mee in het lopende Cao-proces, het kan namelijk niet zo zijn dat geld uit besparingen op onze arbeidsvoorwaarden de voordeur binnenkomt er via de achterdeur weer uitvliegt.
KLM Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA