Nieuws vanuit de KLM sectie

18 feb. 2022
Jaarcijfers Air France - KLM 2021: hoopgevend vierde kwartaal
Cabineoverleg: Code Rood actueel, de Planningsstand en meer

Op deze onstuimige dag stonden er kort na elkaar twee digitale vergaderingen met KLM gepland. In de ochtend gaf de directie een toelichting op de jaarcijfers van 2021. Direct daarna volgde het maandelijkse cabineoverleg met KLM.

De Jaarcijfers Af/KL 2021

Verlies van 3,3 miljard voor holding Air France - KLM
Stijgende lijn vanaf derde kwartaal (Q3)
Vierde kwartaal (Q4) operationele winst bij zowel AF als KLM

Gisteren werden de cijfers traditiegetrouw al vanuit Parijs gepresenteerd aan de pers, aandeelhouders en andere stakeholders. CEO van AF/KL Ben Smith sprak daar van een keerpunt in Q4 voor de groep: voor het eerst sinds het begin van de pandemie werden er door AF/KL zelfs betere operationele resultaten geboekt dan voor de Covid pandemie.
Financieel directeur Erik Swelheim hield tijdens zijn presentatie vandaag echter een slag om de arm. Ook hij ziet de tekenen van herstel, maar waarschuwt voor teveel optimisme. Hij benoemde de vele onzekerheden: niet alleen in de Covid pandemie maar ook de hoge brandstofprijzen, forse inflatie en de situatie in Oekraïne kunnen roet in het eten gooien. Zuinigheid blijft wat hem betreft dan ook geboden.

Herstel
Feit blijft dat het laatste kwartaal van 2021 fors herstel laat zien. De Verenigde Staten gingen in die periode weer open en de snel oplopende boekingscijfers die daarop volgden zijn wellicht ook een voorbode voor herstel in China en de rest van Azië, wanneer ook deze regio de grenzen weer opent. De Caraïbische bestemmingen genereerden voor KLM inkomsten die hoger waren dan in 2019, Zuid Amerika bleef op hetzelfde niveau en de VS, het Midden Oosten en Afrika lieten vanaf Q3 verbetering zien. Azië en dan met name China blijft door de vele inreisbeperkingen een ‘zorgenkind’.
Ook bij Transavia laten de cijfers zien dat vervoer erg snel terugkomt wanneer restricties wegvallen. Na een begin met nauwelijks inkomsten ging het vanaf de zomer heel goed met een bezettingsgraad van ruim 80%.

Schulden aflossen
Het positieve laatste kwartaal kon echter de moeizame eerste periode van 2021 niet helemaal goed maken. En hoewel KLM in 2021 geen gebruik heeft gemaakt van de leningen van overheid en banken (in 2020 werd wel bijna een miljard opgenomen), staat de schuld van 3,1 miljard nog altijd in de boeken. Dat kan niet direct terugbetaald worden, er moet een buffer zijn voor het afbetalen van bijvoorbeeld investeringen in vloot. KLM verwacht niet voor 2024 terug te zijn om het niveau van voor 2019 maar heeft weldegelijk de doelstelling zo snel mogelijk haar schulden af te betalen. Of dat op eigen kracht kan - door kostenverlaging en inkomstenverhoging – of door herkapitalisatie zoals bij Air France en andere maatschappijen zal de tijd leren. KLM voert daarover ook nog gesprekken met de overheid in Den Haag.


Regulier CabineoverlegCode Rood - nu actueel door storm Eunice
Inzetbaarheidsgesprekken
Deeltijd VVR en structureel meerwerk
De Planningsstand

Code Rood
In het vorige cabineoverleg van januari kwam het onderwerp Code Rood uitgebreid aan bod en vandaag werd nog maar eens duidelijk hoe belangrijk afspraken voor dergelijke situaties zijn. Storm Eunice raast as we speak over het land, voor het hele land geldt momenteel Code Rood. Het OV ligt vanaf 14:00 uur stil en KLM heeft preventief veel vluchten geschrapt.
Naar aanleiding van de zaken die in het vorige overleg zijn besproken heeft KLM inmiddels op de NewsApp een stuk geplaatst met daarin de actuele afspraken die bij Code Rood gelden. Zo wordt bijvoorbeeld P5 open gesteld voor collega’s die met de auto komen, wordt de CrewNotify app actief ingezet en wordt er gekeken naar gebruik van taxi’s en hotels als bemanningsleden niet meer op eigen gelegenheid thuis kunnen komen.
KLM heeft nogmaals aangegeven maatwerk te willen leveren. De scherpe teksten van het algemene beleidsstuk zijn daarbij aangepast en verzacht, ‘blijf veilig’ is uiteraard de belangrijkste boodschap. Zeker ook vandaag!

Inzetbaarheidsgesprekken
Afgelopen najaar had KLM de grootste moeite om de planning rond te krijgen en gaf in eerdere overleggen aan inzetbaarheidsgesprekken te willen gaan voeren, zowel met collega’s met een reisrestrictie als crew die zich om hen moverende redenen niet willen laten testen. Doel daarbij was om bij deze groep het bewustzijn te creëren dat KLM tegen de grenzen aanloopt van hun inzetbaarheid. Het staat een werkgever uiteraard vrij om in gesprek te gaan met haar werknemers, maar de VNC wilde wel graag overtuigd worden van nut en noodzaak van deze gesprekken.
Inmiddels is dit plan min of meer ingehaald door de actualiteit: steeds meer landen versoepelen hun vaccinatiebeleid, wat meer lucht biedt in de maakbaarheid van roosters, ook voor de groep met een restrictie. KLM heeft haar plannen dan ook afgeschaald: alleen de groep die zich niet wil laten testen zal in eerste instantie worden benaderd voor een gesprek.
Wij realiseren ons dat een dergelijk gesprek spannend kan zijn en willen benadrukken dat er geen wettelijke verplichting is om je te laten testen, de uiteindelijke beslissing ligt bij het individu.

Deeltijd VVR en structureel meerwerk
KLM wilde collega’s die gebruik hebben gemaakt van de deeltijd VVR regeling ook de kans bieden om structureel meerwerk aan te vragen. De VNC was daar geen voorstander van: wat ons betreft was dit voorstel in strijd met de afspraken die wij in het Sociaal Plan hebben gemaakt. KLM deelde onze mening niet maar komt ons tegemoet en ziet af van dit voorstel.

De Planningsstand
In december en januari kampte KLM nog met een stevig tekort aan cabinepersoneel door het hoge ziekteverzuim en NIC. Er werden vluchten preventief geannuleerd en ook plussen in NIZ droeg bij aan de oplossing van het probleem. Inmiddels daalt het verzuim sterk en worden voormalig jaarcontractanten en wachtlijsters opgeleid om de zomerpiek te kunnen opvangen. Hierdoor laat de curve enige ruimte zien in mei en juni. Voor die periode wordt nu tijdelijk minderwerk aangeboden en krijgen collega’s met hoge tellerstanden de gelegenheid deze af te bouwen.
Niet alle ‘herintreders’ willen of kunnen terugkeren naar KLM en de zomerproductie moet wel worden waargemaakt. KLM gaat dan ook per 1 maart extern werven, een bericht hierover staat inmiddels op de NewsApp. Voor sommige collega’s die gedetacheerd zijn bij KLC is dit wellicht geen prettig nieuws. Tijdens digitale infosessies is deze groep al eerder door KLM geïnformeerd, maar wij begrijpen dat de teleurstelling groot kan zijn. Al in een eerder stadium heeft de VNC samen met FNV Cabine afspraken gemaakt over zo snel mogelijke terugkeer naar KLM van de betreffende collega’s. Deze afspraken staan inmiddels op de MYKLM portal onder de cao tegel.
Tot slot nog het goede nieuws dat er twee extra Purser-cursussen zijn gepland, wat mogelijkheden biedt voor collega’s die promotie willen maken. Het totaal aantal promotieplekken naar P komt daarmee op 84. Het aantal promotieplekken naar SP blijft vooralsnog op 48 staan.

Tot zover de samenvatting van deze stormachtige dag. Heb je vragen? Meld je dan aan voor één van onze digitale infosessies! Klik hier om je aan te melden, we gaan graag met je in gesprek!
 
Marije Kroese, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Ivo Kruse Koster, Chris van Elswijk en Roberto Tunzi
KLM sectiebestuurders

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA