• home
  • Actueel
  • Nieuwe uitvraag detachering voor KLM CA’s en Pursers naar KLC

Nieuwe uitvraag detachering voor KLM CA’s en Pursers naar KLC

11 dec. 2020
Om zo veel mogelijk en hopelijk alle huidige boventalligheid bij KLM cabinepersoneel weg te nemen, hebben we een aantal instrumenten afgesproken. Een ervan is de VVR en dankzij 2 VVR rondes zijn we inmiddels een goed eind op weg om gedwongen ontslag te beperken. Een ander instrument is detachering van KLM naar KLC en hiervoor is nu een vernieuwde uitvraag opengesteld. Ditmaal kunnen, naast CA’s, ook Pursers zich opgeven.
 
Bij KLC is er - naast de al lopende detacheringen - plaats voor nog meer KLM cabinecollega’s. In tegenstelling tot de verminderde productie bij KLM is er namelijk bij KLC wel groei voorzien voor de komende jaren en dus zijn daar CA’s nodig. KLM collega’s die reeds zijn gedetacheerd mogen hun huidige detachering verlengen.

Voor CA’s en Pursers
De nieuwe (in eerste instantie) vrijwillige uitvraag voor detacheringen als CA2 bij KLC geldt voor zowel KLM CA’s  als Pursers. Er zijn daarbij twee opties in de duur van de detachering mogelijk: voor een jaar of voor drie jaar. Inschrijven kan tot vlak voor de komende feestdagen: zo’n twee weken inschrijfperiode is kort maar er is haast bij om boventalligheid weg te managen om gedwongen ontslag te beperken. Bovendien starten de eerste van een reeks opleidingen al in januari, voor detachering in februari, waarna het traject wordt voortgezet.
Mochten er te weinig aanmeldingen komen, dan zullen er CA’s voor detachering worden aangewezen. Dit is, conform de CAO afspraak, zo overeengekomen in het Sociaal Plan omdat dit leidt tot verminderde boventalligheid en dus verminderde kans op gedwongen ontslagen.

Behoud van salaris, functie en senioriteit
Gedetacheerde collega’s behouden onder meer hun KLM salaris, functie en senioriteit en als zij qua senioriteit aan de beurt zijn voor een selectietraject voor promotie, wordt daarvoor de  mogelijkheid geboden. Het is deze detacheringsronde ook mogelijk om gedurende de detachering je contractpercentage te verlagen. Raadpleeg voor meer details hierover (en over de tewerkstelling conform de KLC-WRR met KLC-daggeldregeling en reiskostenvergoeding) de KLM communicatie op de Newsapp.

Aanvullende positieve afspraken
Als KLM collega’s die zijn gedetacheerd onvoorzien volgens de ontslagregels toch boventallig zouden worden verklaard, dan zal dat op zijn vroegst na afloop van de detacheringsperiode bij KLC gevolgen hebben. Dit mag overigens niet betekenen dat een collega die niet boventallig is, dat hierdoor wel zou worden.
Voor de 3-jarige detachering geldt nog een aantal extra afspraken: je kunt (net zoals bij de detachering van 1 jaar) in dit geval de drie jaren van detachering volmaken als je gedurende deze periode boventallig wordt verklaard. Hierdoor ben je voor die periode zeker van werk. Bovendien krijg je de mogelijkheid om te solliciteren op een KLC nevenfunctie en kan je in aanmerking komen voor de functie van CA1 of Cabin Supervisor. Als je salaris hoger gaat uitpakken dan je KLM salaris, krijg je dat als toeslag uitgekeerd bij je loon. Bij terugkeer naar KLM behoud je dan dat extra loon tot je KLM salaris dusdanig is gegroeid naar het volledige bedrag, inclusief de toeslag.

Het kan ook gebeuren dat gedurende de detachering er bij KLM vacatures ontstaan in de functie(s) van deze gedetacheerde collega’s. Als een als boventallig aangewezen gedetacheerde collega (op basis van de terugkeervolgorde op pagina 13 van het Sociaal Plan) aanspraak maakt op die vacature, dan vervalt op dat moment zijn/haar status van boventalligheid. De collega voltooit de detachering en keert na afloop daarvan terug bij KLM in zijn/haar oorspronkelijke functie.
Dit soort belangrijke zaken staan allemaal uitgebreid in de adviesaanvraag die wij als positief hebben beoordeeld.

Doorstroom KLC
Mochten er tijdens de detacheringsperiode bij KLM vacatures zijn voor de CA-functie en ook uitstroommogelijkheden bij KLC (met behoud van een uitvoerbare KLC dienstregeling) dan zullen eerst de detacheringen van KLM cabinemedewerkers worden afgebroken om terug te keren en daarna vindt doorstroom van KLC cabinemedewerkers naar KLM plaats.

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA