Nieuwe KLC cao ondertekend door KLC en VNC

27 feb. 2018
Nadat tijdens de ledenvergadering vanochtend unaniem positief was gestemd voor het KLC principe akkoord is zojuist het document ondertekend door Angeline van der Kloet, Director Cabin Crew & Catering namens  KLC en de sectiebestuurders van de VNC.

De cao is hierbij per direct in geïmplementeerd en KLC zal iedereen deze week nog op de hoogte brengen over wanneer de afgesproken zaken in werking zullen treden c.q. uitbetaald gaan worden.

Sectiebestuur KLC

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA