Nieuwe KLC cao aangenomen!

11 dec. 2015

Vandaag is het KLC principeakkoord aangenomen, dit betekent dat de nieuwe KLC cao in werking treedt. Tijdens de ledenvergadering is er namelijk unaniem voor gestemd.
De nieuwe cao brengt duidelijkheid en daarmee rust en vertrouwen in de toekomst.

Drie extra loonschalen
Door de nieuwe cao zullen de CA1’s, die uit hun vijfjaarscontract lopen, namelijk allemaal in salaris blijven groeien en niet stagneren. Voorheen waren er maar vijf loonschalen voor de CA1 en nu zijn dat er acht. Bovendien betekent dit ook dat zodra je bij KLM wordt aangenomen je in een hogere loonschaal begint. Daarnaast kunnen we de maximering van de vier stretches ook niet onbenoemd laten. Voor vele CA’s was dit een zeer belangrijk onderhandelingspunt en wij waren dus ook zeer blij toen wij dit punt binnenhaalden.

Daar tegenover staat weliswaar dat er (eenmalig in 2016) een tweetal dagen ingeleverd wordt en dat de salarisstappen voor nieuw aan te nemen IFS-en kleiner worden.

Unfit to fly
Ons voorstel voor de trial ‘Unfit to fly’ is eveneens in deze nieuwe cao vastgelegd en zal vanaf 2 januari tot 1 mei gaan lopen. Komende week zal meer informatie over deze procedure komen vanuit het bedrijf. Bovendien zullen wij vanuit de VNC ook meer uitleg communiceren over deze trial. Denk aan: wat mag je van het bedrijf verwachten en wat wordt er van de CA verwacht.

Het is belangrijk beide berichten, dus zowel van KLC én van de VNC, goed door te lezen. Op die manier kan de trial uiteindelijk worden omgezet naar een reguliere procedure zoals deze al bij onze cockpit collega’s geldt. Mocht je alsnog vragen hebben dan zijn we graag bereid deze telefonisch of per email te beantwoorden.

Sectiebestuur KLC

Angeline van der Kloet van KLC en Ilona Lafertin van de VNC ondertekenen de cao

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA