Nieuwe Board voor EurECCA

18 mei 2018
Afgelopen woensdag 16 mei vond in Lissabon de jaarlijkse conferentie van EurECCA plaats. Tijdens de conferentie wordt er gerapporteerd over het financiële boekjaar en het budget, en daarmee de contributie, voor het volgende boekjaar jaar bepaald. Dit jaar was de verkiezing van een nieuwe Board belangrijk onderdeel van de agenda en ook moest er gestemd worden over de toetreding van weer een nieuw EurECCA-lid, de Ryanair Aircraft Crew Union uit Griekenland.

De leden van de EurECCA Board worden voor een periode van 3 jaar benoemd en de eerste termijn van 3 jaar zat er alweer op. In die 3 jaar is er veel gebeurd. De lobby in Brussel draait op volle toeren. Alle besluitvorming over de regelgeving op het gebied van de luchtvaart komt uit Brussel en de European Aviation Safety Agency (EASA) in Keulen bereid die besluitvorming voor. EurECCA probeert de voorgenomen regelgeving te beïnvloeden door bij EASA al mee te praten en een mening te hebben en vervolgens benaderen we de beslissers in Brussel en Straatsburg met onze standpunten voor ze gaan stemmen. In het begin was het lastig om buiten de gevestigde orde voet aan de grond te krijgen bij de Europese instituties, maar al snel vonden ze ons wel interessant. Een nieuwe associatie die cabinepersoneel vertegenwoordigd uit 9 Europese landen met in totaal rond de 35.000 aangesloten leden. Dat is weer eens wat anders dan het traditioneel socialistische bolwerk van werknemersorganisaties die naar iedere meeting dezelfde lobbyist sturen, of het nu over treinmachinisten, vrachtwagen chauffeurs of cabinepersoneel gaat. Alle leden van de Board van EurECCA vliegen zelf als cabinepersoneel en dat intrigeert beleidsmakers.

EurECCA een begrip in Europa
Toch was het niet makkelijk omdat de traditionele samenwerkingsverbanden door onze komst onder druk kwamen te staan. De European Transportworkers Federation (ETF) die vroeger de enige was, zag en ziet ons als concurrent en probeert ons met alle macht buiten de poorten van de Europese overlegorganen te houden. Aan de andere kant hebben we de wind ook wel in de zeilen. Ook de traditionele koepel van luchtvaartmaatschappijen viel namelijk uiteen. De belangen van luchtvaartmaatschappijen die vooral point to point verkeer aanbieden binnen Europa en een low cost concept hebben en die van de netwerk carriers liepen zodanig uiteen dat die belangen niet meer in een associatie te verenigen waren. Brussel moest dus toch wennen aan andere structuren en daar pasten wij goed in. Tegenwoordig is EurECCA een begrip in Europa en weet de Commissie ons te vinden als het gaat over deelname aan stakeholder-fora en evaluatie trajecten van bestaande regelgeving. We merken dat leden van het Europees Parlement onze website bezoeken en onze ‘position papers’ lezen.

Voorstellen nieuwe board
Tijd om te consolideren en door te pakken. Dat gaat de volgende 3 jaar gebeuren met een nieuwe Board. Op de foto zien jullie van links naar rechts (staand): Christoph Drescher, de nieuwe voorzitter, Denny Manimanakis van de Zwitserse cabinebond KAPERS en Micaela Stripolli van het Franse UNSA. Daarnaast Xavier Gautier van het Franse SNPNC en de nieuwe algemeen secretaris. De twee dames rechts van hem zijn Corinne Basarot van het Spaanse STAVLA en Luciana Passo van de Portugese bond SNPVAC. Luciana is de nieuwe vice voorzitter van EurECCA. De twee keurige Italiaanse heren zijn Luca Ruberti en Massimiliano Procesi van ANPAC, voor zover wij weten de enige gecombineerde cabine- en cockpitbond in Europa. Rechts van Annette Groeneveld, Board member en voorzitter van de VNC, staat Jesus Cuevas, de voorzitter van STAVLA. Rechts vooraan zit Cesar Costa Alves, een bestuurslid van SNPVAC en links Nicole Adonopoulus. Zij is voorzitter van de Ryanair Aircraft Crew Union, RACU, een nieuwe cabinebond in Griekenland die Ryanair cabinepersoneel vertegenwoordigd en aan een lange weg begint om de CEO van Ryanair Michael O’Leary ervan te overtuigen dat hij zijn cabinepersoneel fatsoenlijk moet behandelen. Dat deze collega’s lid hebben durven worden van een bond is op zich al een grote sprong voorwaarts. En ook zij zullen de wind in de zeilen hebben, want de buzz in Europa is nu het contact dat in Nederland, Italië, Spanje, Duitsland en Portugal aan het ontstaan zijn tussen cabinebonden aangesloten bij EurECCA en Ryanair. Wij hopen dat binnen afzienbare tijd ook voor Ryanair cabinepersoneel fatsoenlijk arbeidsvoorwaarden in zicht komen.

VNC bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA