• home
  • Actueel
  • Nieuw KLM hoofdpijn dossier: densificatie A330-200

Nieuw KLM hoofdpijn dossier: densificatie A330-200

21 jun. 2017
De onwerkbaarheid van de nieuwe configuratie op de Airbus A330-200 is, naast de -1CA maatregel, ook een stevig hoofdpijn dossier geworden. De VNC ontvangt enorm veel klachten over de werkmethodiek. Inmiddels eist onze Groepscommissie (GC31) aanpassingen en geeft KLM voorlopig niet thuis.

De veelvuldige signalen vanuit het korps liegen er niet om: (te) lange doorloop van de service dus wachttijden voor de passagiers; omvangrijke rijen bij de toiletten; bovenmatige werkdruk en de chaotische taferelen die daaruit voortvloeien. Veel collega’s kunnen de maatregelen absoluut niet rijmen met de ‘customer-centric’ doelstellingen die KLM maar blijft herhalen.

Memorable experiences
De drukte aan boord zorgt voor gebrek aan tijd voor het oplossen van problemen, laat staan dat er tijd overblijft voor persoonlijke aandacht voor onze passagiers. Dit alles zorgt er helaas voor dat de slogan ‘creating memorable experiences’ te vaak een lachertje aan het worden is. De wil om dat in positieve zin te doen is er nog wel, maar de praktijk is dat op deze manier de KLM-ervaring voor passagiers in heel andere zin memorabel wordt.

KLM reactie en actie blijven uit
Zorgelijke ontwikkeling die daaruit voortvloeit is dat cabinecollega's bij ons - maar ook in hun tripreports - aangeven onverschilliger te worden over de gang van zaken aan boord. Men voelt zich – om in KLM termen te blijven – niet herkend en erkend omdat veelal reactie en actie op de klachten vanuit het bedrijf uitblijven. Dat resulteert in een zekere gelatenheid, waarmee de motivatie van het cabinekorps in het gedrang lijkt te komen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, vooral voor een luchtvaartmaatschappij die zich zo specifiek richt op klantbeleving.

De VNC wil iedereen op het hart drukken om vooral wel naar KLM te blijven schrijven over de gang van zaken aan boord. Ook al heb je de indruk dat KLM onverschillig is voor de klachten, de VNC kaart de toestanden aan en jullie meldingen en tripreports vormen een ondersteuning van ons betoog.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA