• home
  • Actueel
  • Naderende stap naar rechter om KLM pensioenconflict

Naderende stap naar rechter om KLM pensioenconflict

4 feb. 2016

De VNC en FNV hebben deze week met de KLM directie gesproken in een poging de problemen op het pensioendossier te beslechten. Een goed, betaalbaar en waardevast pensioen kunnen opbouwen is heel belangrijk en hoewel we de strijd niet zoeken, gaan we hem ook niet uit de weg.
Belangrijk punt voor de werknemersdelegaties is dat de dubieuze uitvoeringsovereenkomst voor onze pensioenregeling nietig wordt verklaard. KLM toont geen bereidheid hiertoe, is star in haar houding en schuift onze alternatieve voorstellen aan de kant. Daarmee is een al tijdenlang dreigend onoverkomelijk conflict over onze pensioenregeling nu een feit. De VNC en FNV menen dat, zodra KLM haar onwil om hun dubieuze uitvoeringsovereenkomst van tafel te halen officieel aan ons heeft bevestigd, niets anders rest dan een rechtszaak tegen KLM.

Risico bij werknemer
De afgelopen maanden hebben we veel en uitvoerig met KLM onderhandeld over een toekomstbestendige pensioenregeling voor KLM en KLC cabinepersoneel. Voor KLM is dat een regeling met een vaste premie, voor ons is dat een regeling waarin de versoberingen - die de overheid ons oplegt - worden gerepareerd. KLM wil financieel risico afbouwen door een vaste premie te gaan betalen. Het bedrijf blijkt echter niet bereid tot de gebruikelijke compensatie bij deze risicoverschuiving van werkgever naar werknemer. 

Per 1 juli 2015 moesten er een aantal wettelijke wijzigingen in onze regeling worden doorgevoerd. Die aanpassingen konden niet worden gecombineerd met een nieuwe regeling want daar waren we immers samen nog niet uit. Die wettelijke wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd in onze pensioenregeling, maar KLM heeft daar eenzijdig een niet wettelijke wijziging aan toegevoegd. Daarover bestaat nu de onenigheid met KLM.

Tekorten in pensioen
Onze pensioenregeling kent een overschotten- en tekortenregeling. Zit er te veel in het fonds dan krijgt KLM een premie holiday, zit er te weinig in dan betaalt KLM extra premie. Aangezien het cabinefonds in reservetekort zit, zou KLM over 2016 ruim 30 miljoen euro aan herstelpremie moeten storten. Een akkoord met ons over een vaste premie zou dat kunnen voorkomen, maar dat akkoord is er niet. Dat is de reden dat KLM het uitgangspunt van 'natuurlijk herstel' in de uitvoeringsovereenkomst heeft laten opnemen. Dit betekent dat het fonds eerst moet proberen door rendementen uit het reservetekort te komen voordat KLM herstelpremie gaat betalen. Dat scheelt enorm veel geld - in 2016 alvast ruim 30 miljoen euro - en dat geld steekt KLM in haar zak.

Bespreken is geen afspreken!
Toen wij de uitvoeringsovereenkomst onder ogen kregen, hebben we meteen aan de bel getrokken. KLM beweert echter glashard dat de bonden akkoord zouden zijn gegaan met het opnemen van deze wijziging. Deze optie zou zijn besproken en dat is ook zo, maar het is daarmee niet afgesproken! Er is dan ook geen enkel document waaruit dat blijkt. Het zou van de VNC en FNV ook uiterst onlogisch zijn om akkoord te gaan met de optie van natuurlijk herstel. De onderhandelingen zijn stukgelopen op de onwil van KLM om de risico verschuiving (geen herstelpremies meer) te compenseren en dan zouden we akkoord gaan met natuurlijk herstel in plaats van herstelpremies. Dat is tegenstrijdig en daarom ook niet gebeurd.

Zodra KLM haar onwil om deze dubieuze uitvoeringsovereenkomst van tafel te halen officieel aan ons bevestigt, zit er niets anders op dan een rechtszaak aanspannen tegen KLM. Wij betreuren het heel erg dat het zo ver moet komen. Het cabinepersoneel heeft haar aandeel in de bezuinigingen geleverd en werkt keihard om de klant tevreden te houden en te zorgen dat die klant graag KLM vliegt. Als dank steekt KLM ons pensioengeld in haar zak...

KLM en KLC Sectiebestuur 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA