Na lange tijd weer Cabineoverleg met KLM

28 jan. 2021
Het maandelijks regulier cabineoverleg is er in de hectiek van de afgelopen tijd een aantal keer bij ingeschoten, maar stond vandaag voor het eerst sinds lange tijd weer op het programma. Daarbij was het niet verrassend dat vrijwel alle onderwerpen raakten aan de recente afspraken met KLM met betrekking tot het Sociaal Plan en de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage.
Op de agenda stond onder meer het DI-budget, de stand van zaken rond Asian Cabin Crew, de volgorde en anciënniteitslijst, deeltijd VVR en zoals gebruikelijk de planningsstand.

DI-budget
In onze meest recente cao is opgenomen dat cabinepersoneel keuze krijgt in op welke manier zij het zogenaamde Duurzame Inzetbaarheids (DI)- budget wensen te ontvangen: bruto als opleidingsbudget, netto uitbetaald bij het salaris of in vrije tijd (dagen). De keuze dient jaarlijks te worden aangegeven via een button op MyKLM. De keuze kan tot de sluitingsdatum naar believen worden veranderd, maar waar je bij bijvoorbeeld roostervragen - of recentelijk bij het aangeven van je keuze in het ondergaan van een antigeentest – direct een bewijs van je keuze in je KLM mailbox krijgt, is dat bij het DI-budget niet het geval. Wij hebben KLM gevraagd dit anders op te zetten, zodat mensen niet voor vervelende verrassingen komen te staan als de sluitingsdatum is verstreken.
Overigens meldde KLM desgevraagd dat indien de keuze voor opleidingsbudget is gemaakt en de persoon in kwestie treedt om wat voor reden dan ook uit dienst, dit budget om fiscale redenen helaas komt te vervallen en niet alsnog kan worden uitbetaald. Houd daar dus rekening mee bij de volgende keuze.

Asian Cabin Crew (ACC)
Onze Aziatische ACC collega’s krijgen jaarlijks een loonsverhoging die is gebaseerd op de Cost Of Living of COL- Index van het betreffende land. Voor 2021 zou dat voor Chinese collega’s een loonsverhoging van 3% hebben betekend en voor de Japanse 0,5%. Gezien de huidige crisis heeft KLM voorgesteld om deze salarisverhogingen niet door te voeren.
Alle ACC zit vanaf dit voorjaar thuis, hoewel in China een aantal collega’s op vrijwillige basis uithelpt als grondpersoneel op de luchthaven.
Over het aflopen van Aziatische contracten, een eventuele terugkeerregeling zoals wij die ook kennen en een mogelijke verdere arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van de ACC collega’s wordt verder gesproken in een overleg dat op een later moment op de agenda staat.

Volgordelijst en ancenniëteitslijst  
Het is één van de meest gestelde vragen die we krijgen: wanneer komt er een update van de volgordelijst en wanneer wordt inzichtelijk waar ik sta in verband met mogelijke afspiegeling? Dit zijn echter twee verschillende zaken, die nogal eens door elkaar gehaald worden.
De volgordelijst, die bijvoorbeeld inzicht geeft in promotiekansen en onder de rang vliegen, is openbaar en na de VVR-uittocht van de afgelopen tijd hoognodig toe aan een update. KLM is hiermee bezig en zij zal deze zo snel mogelijk publiceren.
De volgordelijst heeft echter geen relatie met afspiegeling of een eventuele andere ontslagmethodiek op basis van anciënniteit. Daarvoor is de anciënniteitslijst, waarop elk korpslid op volgorde van datum indiensttreding staat en deze lijst is vanwege Algemene Verordening gegevensbescherming (AGV)  niet openbaar.
Uiteraard hebben wij alle begrip voor deze privacywet, maar we hebben KLM wel met klem verzocht om te gaan kijken of een aangepaste, geanonimiseerde versie van de lijst wel tot de mogelijkheden behoort, zodat iedereen toch een beter beeld krijgt van zijn of haar positie bij boventalligheid.

Verlaging van contractpercentage door deeltijd VVR
De keuze voor deeltijd VVR houdt in dat je je contractpercentage verlaagt en in ruil daarvoor een financiële vergoeding ontvangt. Deze keuze is éénmalig toegevoegd aan het Sociaal Plan en zal na sluitingsdatum van 5 februari niet meer terugkeren.
Helaas heeft KLM bij deze variant de verkeerde berekeningen doorgevoerd. Deze zullen worden gecorrigeerd en op de kortst mogelijke termijn worden gepubliceerd. KLM heeft de inschrijvingsstermijn nu verlengd tot 5 februari 17:00 uur.    

De Planningsstand
Standaard bij het cabineoverleg is de planningsstand, waarbij de verwachte productie en de netto sterkte van het KLM cabinekorps in een grafiek tegen elkaar af worden gezet. Niet verassend zag deze grafiek er nu totaal anders uit, met een enorm ‘gat’ tussen de twee lijnen dit voorjaar. Hoewel er de maanden daarna enige herstel volgde (meer productie en veel collega’s die gebruik maakten van de VVR) was deze planningsstand vanzelfsprekend een treurige aanblik.
Ook de gebruikelijke kolommen met cijfers over instroom en doorstroom voor de komende tijd (lees: veel nullen op een rij) geven een triest beeld van de serieuze situatie waar we nog altijd in verkeren.
Over de hieruit voortvloeiende extra boventalligheid hebben we eerder gecommuniceerd en we willen nogmaals benadrukken dat we wederom alles op alles zullen stellen om dit zoveel als mogelijk te beperken door alle daartoe beschikbare vrijwillige instrumenten opnieuw in te zetten.

Infosessies
De VNC organiseert op regelmatige basis infosessies voor haar leden. Mocht je vragen hebben, geef je dan op voor een sessie op één van de volgende data:

• maandag 1 februari van 10.30 - 11.30 uur (aanmelden kan tot 29 januari 16.00 uur)
• vrijdag 12 februari van 10.30 - 11.30 uur
• donderdag 18 februari van 10.30 - 11.30 uur
• woensdag 24 februari van 10.30 - 11.30 uur

Aanmelden via registratieformulier
VNC leden kunnen inschrijven via dit registratieformulier (klik hier) waarop je ook eventuele vragen alvast kan doorgeven. Na verwerking - afhankelijk van de belangstelling kan dat even duren - krijg je tijdig voor de sessie een uitnodiging met inlog- en werkwijze. We kijken ernaar uit jullie te zien/spreken bij de digitale leden-infosessie.

KLM sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA