• home
  • Actueel
  • Moeizame voortzetting cao overleg transavia

Moeizame voortzetting cao overleg transavia

8 nov. 2018
Het sectiebestuur transavia van de VNC heeft woensdag 7 november jl. wederom cao-overleg gevoerd met de werkgever. Ondanks dat de gesprekken plaatsvinden in redelijk goede harmonie blijkt het bijzonder moeilijk om met transavia concrete afspraken te maken over verlichtende maatregelen voor de oudere werknemer. Het is algemeen bekend dat wanneer je ouder wordt, het werk als zwaarder wordt ervaren, met alle gevolgen van dien.

Het sectiebestuur wil graag structurele maatregelen afspreken, mede gezien het feit dat dit een onderwerp is dat erg leeft bij de transavia werknemers: het werd veelvuldig genoemd in de inzendingen van de cao-wensen top 3.

Transavia erkent ook niet dat het werken in de cabine geen zwaar beroep is, maar heeft, buiten de afbouw- en wachtgeldregeling, geen passende maatregelen voor de ouder wordende werknemer om het werk minder zwaar te maken.
De VNC blijft zich inzetten voor een structurele afspraak voor deze groep werknemers. Een groep waar ieder van ons die wil blijven vliegen uiteindelijk in terecht zal komen!

Wij vinden het nu tijd voor een goede cao, die recht doet aan de inzet en toewijding van het cabinepersoneel, zeker nu de resultaten van transavia uitstekend zijn.

Het vervolg van het overleg staat gepland voor aanstaande maandag 12 november.

Sectiebestuur transavia

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA