Moeizaam vervolg cao proces

4 jul. 2019
Op 3 juli hebben wij opnieuw cao overleg gehad met KLM.

Loondiscussie uitgesteld
In het eerdere overleg, waarbij alle bonden en de KLM delegatie aan tafel zaten, is besloten om per domein (grond, cockpit, cabine) de inhoud te gaan bespreken en kijken of we het met KLM eens zouden kunnen worden. De intentie is om daarna gezamenlijk over loon verder te praten. In de Ledenraad van vandaag (4 juli) is wederom gebleken dat structureel loon het allerbelangrijkste is en dat aanpassing van de ICA WRR onbespreekbaar is.

Ruimte op inhoud…
KLM heeft inhoudelijk gereageerd op onze voorstellen: afschaffen van de nevenopdracht gratis; blokbescherming Europa; voortzetting VVR; flexibilisering JV op vrijwillige basis en modernisering van het promotiebeleid. De eerste drie (nevenopdracht gratis, blokbescherming Europa en continueren VVR) kosten geld, de laatste twee niet per definitie. Het begin leek zo mooi.

…maar het venijn zit in de staart
Tijdens eerdere cao overleggen waren wij al zeer onaangenaam verrast over het voornemen van KLM om wederom de ICA WRR te bespreken. Tijdens ons overleg van 3 juli toverde KLM een nieuw voorstel uit de hoge hoed: instemmen met een CBS (cabinebemanningsamenstelling) van 10 ca’s (incl. kader) op de 787-10. Daarmee kunnen wij volgens KLM onze cao voorstellen betalen.

VNC wijst productiviteitsoffer af
De VNC delegatie heeft het verbazingwekkende KLM verzoek om mee te werken aan een productiviteitsstijging, per 1 januari 2020 via de 787-10 en later via de ICA WRR, krachtig afgewezen. Na de bijdrage van cabine aan de productiviteitsstijging van de afgelopen jaren is er wat VNC betreft geen enkele aanleiding om opnieuw een productiviteitsbijdrage te leveren.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA